CZ | EN | DE | FR  

 

a
       
 

Vydává Notářská komora ČR se sídlem Apolinářská 12, 120 00 Praha 2, tel. 224 921 126, 224 921 258, tel./fax 224 919 192, 224 919 266, e-mail: adnotam@epravo.cz, www.nkcr.cz, ISSN 1211-0558, MK ČR E 7049.

Obsahy čísel - Statut časopisu - Redakce - Ceník inzerce - Ceny a předplatné

Obsah čísel

Statut časopisu

Redakce časopisu

Ceník inzerce

Ceny a předplatné

Formuláře a instrukce autorům

E-mailová adresa pro zasílání příspěvků: adnotam@epravo.cz.
   


20 let členství NKČR v UINL  10 let členství NKČR v CNUE  


 
Aktualní vydaní AD NOTAM:  
   
Stáhnout
v PDF
 
starší čísla
      
 

     
     
  (C) Notarska komora České republiky Apolinařska 12/442 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 921 258 fax.: +420 224 919 192 ID datové schránky: kngai9t email: nkcr@nkcr.cz www.nkcr.cz  
 
bankovní spojení: 45818009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.