Mgr. Radim Neubauer znovuzvolen prezidentem Notářské komory České republiky

XXXVIII. sněm Notářské komory České republiky se konal dne 26. 1. 2017 v sídle Komory v Apolinářské ulici, Praha 2. Třicet dva delegátů z celé České republiky vyslechlo Zprávu o činnosti prezidia NK ČR za rok 2016 přednesenou prezidentem Mgr. Radimem Neubauerem. JUDr. Lubomír Mika seznámil přítomné se Zprávou o hospodaření prezidia za rok 2016 a s návrhem rozpočtu na rok 2017. Delegáti vyslechli Zprávu o činnosti kárné komise přednesenou Mgr. Erikem Mrzenou. JUDr. Josef Burda vystoupil se Zprávou o činnosti revizní komise. Sněm znovuzvolil prezidentem Komory Mgr. Radima Neubauera a viceprezidentem Mgr. Pavla Bernarda. Dále zvolil členy revizní komise (předsedou byl znovuzvolen JUDr. Burda) a kárné komise (předsedou znovuzvolen Mgr. Mrzena). Dalšími volenými členy prezidia byli zvoleni Mgr. Luboš Holík, JUDr. Lubomír Mika a Mgr. Olga Spoustová. Zasedání sněmu se též zúčastnil čestný prezident JUDr. Martin Foukal a čestný viceprezident JUDr. Miloslav Jindřich.