Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-575/16 „podmínky státní příslušnosti pro výkon povolání notáře“

Dne 15.3.2018 vynesl SDEU rozsudek týkající se podmínky státní příslušnosti pro výkon povolání notáře stanovené § 7 odst. 1 notářského řádu.

Dle SDEU je stanovení výše zmíněné podmínky v rozporu s článkem 49 SFEU (svoboda usazování) a České republice se nepodařilo (dle SDEU) prokázat, že výkon notářského povolání je úzce spjat s výkonem veřejné moci ve smyslu článku 51 SFEU.

Je ovšem třeba upřesnit, že se „žaloba EK netýká ani postavení a organizace povolání notáře v českém právním řádu ani jiných podmínek přístupu k povolání notáře v tomto členském státě, než je podmínka státní příslušnosti“.