Složení slibu do rukou ministra spravedlnosti, 15.4.2019

Dne 15. dubna 2019 složili slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., podle § 9 odst. 2) notářského řádu, notářské kandidátky Mgr. Barbora Blažková, Mgr. Veronika Zůbková, Mgr. Aneta Hladíková, Mgr. Petra Křenková, Mgr. Táňa Iliadu a  Mgr. Ing. Lucie Bártová.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.