Složení slibu do rukou ministryně spravedlnosti

Dne 17. června 2019 složily slib do rukou ministryně spravedlnosti JUDr. Marie Benešové, podle § 9 odst. 2) notářského řádu, notářské kandidátky Mgr. Petra Vránová, Mgr. Alena Konečná, JUDr. Romana Lužná a Mgr. Ing. Jana Krejsová.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.