Školení notářských koncipientů 2.11.–5.11.2020 distančně

Školení notářských koncipientů se koná v termínu 2.11.–5.11. 2020 distanční formou. Modifikace programu v on-line formě bude sdělena všem notářům nejpozději do 23. 10. 2020.

Hotelové rezervace budou centrálně zrušeny kanceláří NKČR.