Termíny notářských zkoušek - podzim 2020 - NÁHRADNÍ TERMÍN LEDEN 2021

Prezidium Notářské komory ČR rozhodlo o odložení konání notářských zkoušek stanovených na 23., 24., 25., 26. a 27. listopadu 2020 – písemná část a 30. listopadu, 1., 2., 3. a 4. prosince 2020 – ústní část. Nové termíny notářských zkoušek stanoví prezidium nejméně 2 měsíce před jejich konáním. Podané přihlášky zůstávají v platnosti i pro nové termíny.)

Prezidium Notářské komory ČR stanovilo termíny odložených notářských zkoušek na 25., 26., 27., 28. a 29. 1. 2021 – písemná část a 1.,2.,3.,4. a 5. 2. 2021 – ústní část