Rada notářství Evropské unie

 

Rada notářství Evropské unie (CNUE) je nevládní organizací, která sdružuje notářské organizace všech členských států Evropské unie s notářstvím latinského typu (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko).

CNUE byla založena v roce 1993 v Bruselu. Jejím úkolem je vytvářet společnou politiku členských notářských organizací ve vztahu k Evropské unii a tuto politiku pak na nadnárodní úrovni realizovat, podílet se na evropském legislativním procesu a napomáhat vytváření podmínek pro překonávání rozdílů mezi jednotlivými národními právními řády a podmínek pro vytváření a realizaci přeshraničních projektů notářské profese v rámci EU. Současně CNUE zprostředkuje členským notářským organizacím přístup k informacím o dění v institucích a orgánech EU, pokud mají vztah k notářské profesi.

Prioritami CNUE jsou tak mimo jiné rodinné právo a majetková práva manželů, ochrana spotřebitele, právo obchodních společností, boj proti praní špinavých peněz, vykonatelnost cizích soudních rozhodnutí a jiných veřejných listin, zajištění právní jistoty při převodech nemovitostí, rozvoj nových technologií v rámci notářské profese a další aktivity, vedoucí k rozvoji společného evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.

Notářská komora ČR je členem CNUE od roku 2004. Sídlo CNUE se nachází v Bruselu. Prezidentem CNUE je vždy v rámci jednoletého funkčního období jeden z vrcholných představitelů některého členského notářství. 

Videozáznam seminář k nařízení o dědictví, 13.1.2017 - část 1 / část 2 / část 3 / část 4