Evropská notářská síť

 

Evropská notářská síť (ENS) je dceřinou organizací Rady notářství Evropské unie (CNUE), která má pomáhat notářům ze všech členských zemí CNUE při řešení případů s přeshraničním prvkem. Úkolem ENS je poskytovat notářům technickou pomoc, tj. zprostředkovávat kontakt se zahraničními kolegy, poskytovat zahraniční právní předpisy a informace o formálních požadavcích právního úkonu v zahraničí.

Evropská notářská síť byla vytvořena v roce 2006. Podnětem pro její založení se stalo rozhodnutí Evropské komise rozšířit Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci o právnické profese. CNUE se rozhodlo aktivně podpořit iniciativu evropských institucí a po vzoru Evropské soudní sítě vytvořilo vlastní síť kontaktních bodů s cílem začlenit ji v budoucnu do celoevropského rámce justiční spolupráce.

Kromě plnění svého základního cíle ENS dále aktivně vyvíjí další podpůrné projekty. Zatím největším a nejúspěšnějším projektem vzniklým z iniciativy ENS jsou webové stránky o dědictví, www.Successions-europe.eu, a webové stránky www.coupleseurope.eu o majetkových režimech manželů a registrovaných párů. Oba projekty vznikly s finanční podporou Evropské komise a poskytují občanům Evropské unie základní informace o dědickém řízení a majetkových režimech párů v 27 evropských zemích.

V současnosti ENS pracuje rovněž na přípravě velkého projektu mezinárodních vzdělávacích seminářů pro notáře, notářské kandidáty a koncipienty, které by měly proběhnout v roce 2013 a 2014 po celé Evropě.

Kontaktní bod za NK ČR:
JUDr. Berenika Wünschová
E-mail: berenika.wunschova@nkcr.cz
Tel.: 296 213 444

Oficiální webové stránky ENS