Bezpečnostní notářské kolky

Nejnovější projekt Mezinárodní unie notářství (UINL) má za cíl poskytovat další záruku původu a fyzické neporušenosti notářských listin nebo opisů notářských zápisů, které byly vydány za účelem oběhu zejména v zahraničí. UINL tím chce zároveň pomoci v boji proti rostoucímu fenoménu oběhu falšovaných listin či jejich opisů. K tomuto účelu UINL vyvinula speciální dvoustranné bezpečnostní kolky, které budou pověření notáři přilepovat na každý list dokumentu určeného k oběhu v zahraničí.

Levá strana kolku obsahuje logo UINL, dále kolonku, do níž notář vyplní číslo listiny a rok vydání listiny. Pod touto kolonkou je uvedeno sekvenční číslo kolku a adresa webové stránky, na níž si můžete ověřit pravost kolku, resp. původ listiny. Na pravé straně kolku najdete kromě sekvenčního čísla kolku také jméno notářské komory, jejíž notář listinu vydal, a QR kód kolku, jehož prostřednictvím si můžete ověřit pravost kolku/ původ listiny pomocí smartphonu nebo tabletu.
V současné době je projekt ve zkušební fázi, do níž se zapojilo celkem 11 notářství v následujících zemích:

- Evropa: Belgie, Francie, Itálie, Makedonie, Portugalsko, Španělsko, Turecko
- Afrika: Mali, Senegal
- Amerika: Argentina, Kolumbie

Každé z těchto notářství pověřilo 10 notářů praktickým testování systému bezpečnostních kolků, kteří následně obdrželi kolky evidované pouze na jejich jméno.

V případě, že se setkáte s listinou opatřenou tímto kolkem, můžete si ověřit její původ prostřednictvím stránek www.uinlsns.com. Na těchto stránkách se Vám po vyplnění sekvenčního čísla kolku (nejdříve kód země původu listiny, tj. první dvě písmena sekvenčního čísla, poté číslo kolku a nakonec označení série kolku, tj. poslední písmeno sekvenčního čísla) zobrazí jméno notáře, který listinu vydal, a jeho kontaktní informace.

Bezpečnostní notářský kolek v žádném případě nenahrazuje legalizaci nebo apostilu.