Evropská osvědčovací mapa

Ačkoli systémy civilního práva ve většině členských zemí Evropské unie sdílí stejné základní hodnoty, požadavky na formu právních úkonů a míra formalismu se v jednotlivých zemích značně liší. Pro notáře, kteří jsou činní v přeshraničních právních řízeních, je proto nesmírně důležité vědět, kdy cizí právní úprava vyžaduje zvláštní formu listiny (osvědčení, legalizaci), jež má mít právní účinky v jiné zemi nebo je nezbytná pro provedení právního úkonu v zahraničí. Tyto informace může notářům poskytnout Evropská osvědčovací mapa.

Jedná se o projekt, který připravili a realizovali zástupci jednotlivých notářství v Evropské notářské síti. Evropská osvědčovací mapa pomocí schematické tabulky specifikuje formální podmínky platnosti u cca 100 druhů právních jednání v různých oblastech práva (dědictví, rodinné právo, právo obchodních společností, atd.), které notáři sepisují či osvědčují, a to ve všech 23 členských zemích CNUE.

Projekt byl realizován s finanční podporou Evropské komise a ve všech národních jazycích zemí CNUE. Projekt je volně přístupný notářům a jejich pracovníkům na webu NK ČR v sekci pro notáře.