Hexagonála

Iniciativa středoevropských notářství neboli Hexagonála je neformálním sdružením prezidentů notářských komor šesti zemí střední Evropy (jmenovitě Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Slovinska a České republiky), jejímž úkolem je podporovat intenzivní spolupráci a výměnu zkušeností mezi členskými notářstvími.

Hexagonála vznikla v roce 1998 z podnětu tehdejšího prezidenta Rakouské notářské komory Georga Weismanna. Sdružení je založeno na geografické i historické blízkosti jednotlivých zemí. Klade si za cíl přispět ke snadnému přístupu k notářským službám pro fyzické a právnické osoby a k celkovému zvýšení úrovně služeb poskytovaných notáři ve střední Evropě. Zvýšení úrovně služeb je založeno také na spolupráci v oblasti technického vybavení a postupující elektronizace notářské činnosti.

Předsednictví Hexagonály zastávají členská notářství střídavě po jednoletých funkčních obdobích. Členové Hexagonály se scházejí k pravidelným jednáním dvakrát až třikrát ročně. V roce 2016 Hexagonále předsedá Slovinsko.