Rozhovor s prezidentem Rakouské notářské komory

Hon.-Prof. Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner poskytl u příležitosti letošních 27. salcburských Evropských notářských dní rozhovor pro list Salzburger Nachrichten. V rozhovoru komentuje témata letošní konference, jejichž společným jmenovatelem je přínos notáře při úpravě přeshraničních právních vztahů zejména v oblasti manželského majetkového práva, dědictví a pořízení pro případ smrti. Samostatnou kapitolou je role notáře v boji proti praní špinavých peněz.

Rozhovor s prof. Bittnerem.