FAQ – často kladené dotazy (notáři a notářství)

FAQ – často kladené dotazy (notáři a notářství)

Sledující profilu Vaši notáři občas cílí dotazy nejen na jednotlivá odvětví notářské činnosti, ale přímo na notáře a notářství. Přinášíme výběr těch nejčastějších – možná naleznete odpověď na otázku, která zajímala i vás:

 1. Jaký je rozdíl mezi notářem a advokátem?

  Zásadní: v obou případech jde sice o právnické profese s určitými styčnými plochami, nicméně funkce notáře primárně cílí na předcházení sporům (tj. uzavřete manželskou smlouvu, abyste se později nedostali do problémů, sepíšete závěť, abyste předešli sporům dědiců, apod.), zatímco na advokáta se obracíte zpravidla v okamžiku, kdy už nějaký spor řešíte. Více, kdyžtak, zde: https://tinyurl.com/2d44ubc8

 2. Jak se může člověk stát notářem? 

  Podmínky jsou jasně dané: musíte mít právnické vzdělání, absolvovat tříletou, resp. pětiletou praxi u notáře, složit notářskou zkoušku a nakonec uspět v konkurzu. Může se zdát na první pohled téměř nemožné všechno zvládnout, ale právě tento systém s více etapami zaručuje vysokou kvalitu notářů. (Nicméně, ano, pro adepty notářské profese je to někdy běh na opravdu dlouhou trať.)

 3. Kolik notářů v ČR působí?

  Notářských úřadů je tzv. numerus clausus neboli uzavřený počet, aktuálně 439.

 4. Jak se české notářství postupně rozvíjelo?

  O tom byly napsány mnohé spisy, ba knihy. V kostce: za Rakouska-Uherska bylo notářství svobodným povoláním s veřejnoprávním prvkem, tento model převzala i Československá republika. K zestátnění úřadů pak došlo v r. 1951. Jak to bylo s notáři za totality si můžete přečíst v poutavém článku zde: https://tinyurl.com/yck5ajkf . Od roku 1993 došlo k obnovení českého notářství, resp. k opětovné privatizaci stavu a návratu k tradičnímu modelu.

 5. Jaké jsou rozdíly mezi notáři v jednotlivých zemích EU?

  Rozdíly nejsou ani tak v celkovém pojetí notářství, jako spíše ve službách, resp. rozsahu a obsahu služeb, které notáři v jednotlivých členských zemích poskytují. Velmi podrobně a přehledně si o tom lze přečíst na stránkách www.notariesofeurope.eu, což je základní informační rozcestník evropské notářské organizace CNUE. Pokud chcete vědět, jak přesně je to s děděním ve Španělsku anebo s úpravami manželského majetkového režimu v Německu, dočtete se přehledně o všem, co vás zajímá, navíc v češtině.

 6. Nejsem právník, ale chci pracovat v notářském úřadě. Je to možné?

  Ano, notářské úřady by se neobešly bez kvalifikovaných pomocných sil, notářských tajemnic a tajemníků. Nejde rozhodně o žádné běžné administrativní pozice, nýbrž o velmi specializovanou a zajímavou práci především v oblasti pozůstalostní a ověřovací agendy. Potřebujete dvouletou praxi v úřadě a úspěšně složenou profesní zkoušku.

 7. Řeším majetkové a rodinné poměry, ale nevím, jakou službu či úkon od notáře přesně požadovat. Co mám udělat?

  Nejlépe se v nabídce zorientujete na našich stránkách zde: Služby (nkcr.cz). Pokud si stále nebudete jisti, obraťte se na vybraný notářský úřad a nechte si poradit.

 8. Poskytují notáři služby i v cizích jazycích?

  Ano, mnozí notáři či jejich pracovníci ovládají pestrou škálu cizích jazyků na odpovídající úrovni. Ve vyhledávači notářských úřadů na našem webu (www.nkcr.cz) můžete cíleně vyhledávat právě podle znalosti cizích jazyků.