CZ | EN | DE | FR  

 

       
 

Notářská komora České republiky

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami: Notářskou komorou v Brně, Notářskou komorou v Českých Budějovicích, Notářskou komorou v Hradci Králové, Notářskou komorou v Ostravě, Notářskou komorou v Plzni, Notářskou komorou pro hlavní město Prahu, Notářskou komorou v Praze a Notářskou komorou v Ústí nad Labem. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.Konkurzy

Notářská komora České republiky vyhlašuje konkurzy na obsazení notářských úřadů.Aktuality

• Odpověď redaktorce portálu Česká justice
Notářská komora České republiky zaslala své stanovisko k dotazům paní Ireny Válové, redaktorky portálu Česká justice, k otázkám týkajícím se tzv. Akutní novely NOZ vyplývající z údajné nepoužitelnosti NOZ v některých ustanoveních a k účasti notářů při tvorbě tohoto předpisu.

• Složení slibu do rukou ministryně spravedlnosti
Dne 10. července 2014 složili do rukou ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc podle § 9 odst. 2) notářského řádu slib notářští kandidáti JUDr. Mgr. Jana Kostohryzová, Mgr. Petr Duda, Mgr. Hana Šimková, Mgr. Michael Rousek, LL.M., JUDr. Monika Čírtková, Mgr. Jan Raban, Mgr. Petr Oulík, Mgr. Šimon Mědílek, JUDr. Miroslava Cabrnochová, Mgr. David Kittel, Mgr. Anna Genžová, Mgr. Eva Kolláriková a Mgr. Marie Floriánová.
Složení slibu byl přítomen tajemník Notářské komory České republiky Ing. Jaroslav Šustr, MBA.

Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.

• Stanovisko MSp a MZV ČR k otázce definice pojmu „území ČR“
Notářská komora ČR požádala Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR o stanovisko k otázce definice pojmu „území ČR“. Syntézu odpovědí obou ministerstev najdete zde.


• Vltava-Dunaj, Retz, 5. – 7. 9. 2014
Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 5. až 7. září 2014 se v rakouském Retzu uskuteční 19. ročník tradičního setkání českých a rakouských notářů Vltava-Dunaj. Letos se setkání zaměří na odborná témata „Penzijní pojištění notářů“ a „Opětné zavedení institutů ABGB do českého občanského práva – srovnání definice a aplikace těchto institutů v dnešním českém a rakouském právu“.

• Zvláštní forma plných mocí v právních úpravách zemí EU
Notářská komora České republiky provedla průzkum právní úpravy v zemích EU týkající se požadavku zvláštní formy plné moci k právnímu jednání. Výsledky tohoto průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.


   
 
Aktuální vydání AD NOTAM:  
   
Stáhnout
v PDF
 
starší čísla
      
 

     
     
  (C) Notářská komora České republiky Apolinářská 12/442 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 921 258 fax.: +420 224 919 192 ID datové schránky: kngai9t email: nkcr@nkcr.cz www.nkcr.cz  
 
bankovní spojení: 45818009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.