CZ | EN | DE | FR  

 

       
 

Notářská komora České republiky

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami: Notářskou komorou v Brně, Notářskou komorou v Českých Budějovicích, Notářskou komorou v Hradci Králové, Notářskou komorou v Ostravě, Notářskou komorou v Plzni, Notářskou komorou pro hlavní město Prahu, Notářskou komorou v Praze a Notářskou komorou v Ústí nad Labem. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.Konkurzy

Notářská komora České republiky vyhlašuje konkurzy na obsazení notářských úřadů.Upozornění

• Notářská komora ČR se distancuje od nabídek přicházejících obchodním společnostem z domény „online-notar“ i webu „onlinenotar“
Notářská komora ČR zaregistrovala působení společnosti Omega solutions, a.s., která prostřednictvím webových stránek „onlinenotar“ nebo „online-notar“ s možností na přesměrování na naše webové stránky, jakož i rozesíláním mailů z těchto domén jednotlivým společnostem s nabídkou notářských služeb, zneužívá slova notar. Notářská komora ČR se od těchto praktik distancuje, prohlašuje, že s touto společností nemá nic společného a zahájila právní kroky na svoji ochranu.Aktuality

• Dr. Klaus Woschnak převzal Zlatou medaili Antonína Randy.
Za mimořádné zásluhy a osobní přínos pro rozvoj právního prostředí v České republice a upevňování přátelských vztahů s českými právníky všech profesí převzal Dr. Klaus Woschnak dne 4.11.2014 v Karolinu z rukou předsedy Jednoty českých právníků a předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského zlatou medaili Prof. Antonína rytíře Randy.


• Novou prezidentkou Soudcovské unie byla zvolena Daniela Zemanová
24. Shromáždění zástupců Soudcovské unie zvolilo na svém sněmu, který se konal v Dolní Moravě ve dnech 17. a 18.10.2014, do čela stavovského sdružení dosavadní I.viceprezidentku a soudkyni Nejvyššího správního soudu Mgr. Danielu Zemanovou, která obdržela 76 hlasů ze stovky možných. Ve volbě porazila protikandidáty Janu Jurečkovou a Petra France. Ve funkci vystřídá JUDr. Tomáše Lichovníka, který byl v červnu zvolen soudcem Ústavního soudu. Mgr. Zemanová vedla v mezidobí Soudcovskou unii z pozice první viceprezidentky.


• Návštěva prezidentky Čínské notářské komory paní Ding Lu
Dne 13.10.2014. navštívila sídlo Notářské komory ČR prezidentka Čínské notářské komory a viceprezidentka UINL pro Asii paní Ding Lu, doprovázená členkou Rady Čínské notářské komory a ředitelkou notářské kanceláře Harbin v Heilongjiangu Zhang Zuhong a zástupkyní ředitele oddělení mezinárodních vztahů Čínské notářské komory paní Li Sha. Jednání se zúčastnil prezident NK ČR JUDr. Foukal, předsedkyně mezinárodní komise NK ČR Mgr. Tlášková, prezident NK pro hl.m.Prahu Mgr. Neubauer, JUDr. A. Procházková, notářka v Praze a členové kanceláře NK ČR. Během jednání, které se neslo v přátelském duchu, byly projednávány oboustranné zkušenosti fungování obou notářských komor a naznačeny směry možné budoucí spolupráce.


• Viceprezidentka UINL pro Jižní Ameriku Sara Ethel Castro Esteves v Praze
Notářskou komoru ČR navštívila dne 13.10.12014 viceprezidentka UINL pro Jižní Ameriku a notářka v Uruguayi paní Sara Ethel Castro Esteves. V sídle NK ČR byla přivítána prezidentem NK ČR JUDr. Foukalem, Mgr. Tláškovou, předsedkyní mezinárodní komise NK ČR, Mgr. Neubauerem, prezidentem NK pro hl.m.Prahu, JUDr. A. Procházkovou, notářkou v Praze a členy kanceláře NK ČR. Zástupci NK ČR v průběhu jednání ocenili dlouhodobé zkušenosti uruguayského notářství zejména v oblasti vedení katastrálního rejstříku a rejstříku zástav.


• Křest knihy „Dějiny notářství v českých zemích“ a odhalení pamětní desky Mistru Jindřichu z Isernie na Vyšehradu
Dne 6.10.2014 navštívila Notářskou komoru ČR vzácná návštěva, pan Daniel-Sédar Senghor, prezident UINL (Mezinárodní unie notářství), André Michielsens, prezident CNUE (Rady notářství EU), Ludwig Bittner, prezident Rakouské notářské komory, Klaus Woschnak, čestný prezident CNUE a další hosté. Společně s představiteli Notářské komory ČR JUDr. Martinem Foukalem, prezidentem NK ČR, JUDr. Miloslavem Jindřichem, viceprezidentem NK ČR, Mgr. Radimem Neubauerem, prezidentem Notářské komory pro hl.m. Prahu a Mgr. Šárkou Tláškovou, předsedkyní Mezinárodní komise prezidia NK byli následně přijati ministryní spravedlnosti Prof. JUDr. Helenou Válkovou. Po obědě se uskutečnil v prostorách Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě akt křtu vydané knihy Dějiny notářství v českých zemích, kterého se dále zúčastnili JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, autoři knihy na čele s JUDr. et PhDr. Stanislavem Balíkem a další čestní hosté. Slavnostní program pokračoval za přítomnosti hostů na Vyšehradu odhalením pamětní desky Mistru Jindřichu z Isernie, zakladateli první středoevropské notářské školy v Praze v roce 1270 a protonotáři krále Přemysla Otakara II. právě na pražském Vyšehradu.


• 2. října slaví notáři Světový den notářství
Datum 2. října bylo Mezinárodní unií notářství (UINL) prohlášeno Světovým dnem notářství. V tento den se totiž v roce 1948 v Buenos Aires uskutečnil historicky první mezinárodní kongres notářství. Notářská komora České republiky Vám tedy přeje krásný Světový den notářství.


• Vláda na svém zasedání dne 22.9.2014 na schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu
Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a náhrady nákladů řízení. Nově bude muset soud nebo soudní exekutor při výkonu rozhodnutí (exekuci) vedeném na společné jmění manželů zohledňovat stav, kdy zákonný rozsah společného jmění manželů byl zúžen nebo jinak změněn smlouvou nebo rozhodnutím soudu evidovaným v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeným Notářskou komorou České republiky.


• 26. kolokvium středoevropských notářů, Eger (HU), 13. – 15. 11. 2014
Maďarská notářská komora (MOKK) si Vás dovoluji pozvat k účasti na letošním ročníku Kolokvia středoevropských notářů, které se uskuteční v maďarském Egeru v termínu od 13. do 15. listopadu 2014. Odborná část kolokvia se zaměří na první praktické zkušenosti s novým maďarským občanským zákoníkem, který, podobně jako v ČR, vstoupil v účinnost v roce 2014.


• Přeshraniční seminář Evropské notářské sítě, Brno, 24. 10. 2014
Dovolujeme si Vám oznámit, že v pátek 24. října 2014 se v Brně uskuteční jeden z přeshraničních seminářů, které v tomto roce organizuje Rada notářství Evropské unie (CNUE) prostřednictvím Evropské notářské sítě (ENS) za finančního přispění Evropské komise v rámci dotačního programu JUST/2014/JCOO/OG/NE14/6451. Semináře se zúčastní celkem 20 notářů z České republiky, Slovenska, Rakouska a Polska. Seminář se zaměří na 2 odborná témata: 1) Formy a obsah plných mocí zejména s ohledem na sepisování notářského zápisu o právním jednání a 2) Zápisy do veřejných rejstříků s ohledem na činnost notáře. O závěrech semináře budete informováni v č. 6/2014 časopisu českého notářství Ad Notam.


• Přeshraniční seminář Evropské notářské sítě, Bratislava, 21. 10. 2014
Dovolujeme si Vás informovat, že v úterý 21. října 2014 se v Bratislavě uskuteční jeden z přeshraničních seminářů, které v tomto roce organizuje Rada notářství Evropské unie (CNUE) prostřednictvím Evropské notářské sítě (ENS) za finančního přispění Evropské komise v rámci dotačního programu JUST/2014/JCOO/OG/NE14/6451. Semináře se zúčastní celkem 20 notářů ze Slovenska, České republiky, Rakouska a Maďarska. Seminář se zaměří na 2 tematické okruhy: 1) dědictví s mezinárodním prvkem mezi zúčastněnými zeměmi a 2) přeshraniční fúze obchodních společností a zákonné požadavky pro jejich vklad do Obchodního rejstříku.


• Závěrečná konference cyklu vzdělávacích seminářů CNUE, Paříž, 6. 11. 2014
Po roce a půl se v Paříži uzavře cyklus vzdělávacích seminářů „Evropa pro notáře, notáři pro Evropu“, který zorganizovala Rada notářství Evropské unie (CNUE) s finanční podporou Evropské komise. Konference se uskuteční v sídle Francouzské notářské komory a jejím cílem bude jednak shrnout výstupy ze 14 seminářů organizovaných v rámci cyklu, jednak pojednat o aspektech a perspektivách evropského rodinného práva.


• První česká eurokomisařka zodpovědná za resort justice Mgr. et Mgr. Věra Jourová
Od 1.listopadu 2014 se ujme funkce eurokomisařky stávající ministryně pro místní rozvoj Mgr. et Mgr. Věra Jourová (ANO). Česká eurokomisařka bude mít na starosti problematiku spravedlnosti, spotřebitelskou politiku a otázky rovnosti pohlaví. Nová eurokomisařka Věra Jourová označila tři priority své nové práce: první prioritou je zvládnutí resortu, který v nové Evropské komisi získá. „V České republice by Evropská komise měla mít lepší zvuk, lepší jméno,“ označila svou druhou prioritu. „Tou třetí je dát dohromady Čechy v Bruselu, dohodnout se na českých národních zájmech a pracovat pro Čechy v Bruselu,“ dodává.
Česká kandidátka na eurokomisařku předstoupí před společné zasedání čtyř výborů Evropského parlamentu ve středu 1. října odpoledne, při kterém bude odpovídat na otázky europoslanců, kteří budou zkoumat její odbornost a posuzovat způsobilost pro výkon eurokomisařky. Nová Komise by měla začít úřadovat 1. listopadu 2014.


• Odpověď redaktorce portálu Česká justice
Notářská komora České republiky zaslala své stanovisko k dotazům paní Ireny Válové, redaktorky portálu Česká justice, k otázkám týkajícím se tzv. Akutní novely NOZ vyplývající z údajné nepoužitelnosti NOZ v některých ustanoveních a k účasti notářů při tvorbě tohoto předpisu.


• Stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti č. 23
S ohledem na úvahy o daňových dopadech při sepisování darovacích smluv se zřízením služebnosti upozorňujeme na Výkladové stanovisko č. 23 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti k převodu vlastnického práva se současným vznikem služebnosti ve prospěch převodce.


• Stanovisko MSp a MZV ČR k otázce definice pojmu „území ČR“
Notářská komora ČR požádala Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR o stanovisko k otázce definice pojmu „území ČR“. Syntézu odpovědí obou ministerstev najdete zde.• Vltava-Dunaj, Retz, 5. – 7. 9. 2014
Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 5. až 7. září 2014 se v rakouském Retzu uskuteční 19. ročník tradičního setkání českých a rakouských notářů Vltava-Dunaj. Letos se setkání zaměří na odborná témata „Penzijní pojištění notářů“ a „Opětné zavedení institutů ABGB do českého občanského práva – srovnání definice a aplikace těchto institutů v dnešním českém a rakouském právu“.


• Zvláštní forma plných mocí v právních úpravách zemí EU
Notářská komora České republiky provedla průzkum právní úpravy v zemích EU týkající se požadavku zvláštní formy plné moci k právnímu jednání. Výsledky tohoto průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.   


20 let členství NKČR v UINL  10 let členství NKČR v CNUE  


 
Aktuální vydání AD NOTAM:  
   
Stáhnout
v PDF
 
starší čísla
      
 

     
     
  (C) Notářská komora České republiky Apolinářská 12/442 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 921 258 fax.: +420 224 919 192 ID datové schránky: kngai9t email: nkcr@nkcr.cz www.nkcr.cz  
 
bankovní spojení: 45818009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.