CZ | EN | DE | FR  

 

       
 

Notářská komora České republiky

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami: Notářskou komorou v Brně, Notářskou komorou v Českých Budějovicích, Notářskou komorou v Hradci Králové, Notářskou komorou v Ostravě, Notářskou komorou v Plzni, Notářskou komorou pro hlavní město Prahu, Notářskou komorou v Praze a Notářskou komorou v Ústí nad Labem. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.Konkurzy

Notářská komora České republiky vyhlašuje konkurzy na obsazení notářských úřadů.Aktuality

• Notáři zahajují provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků
Od 15.5.2015 odpoledních hodin je po ukončení testovacího provozu umožněn přístup notářů do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků. To umožňuje od pondělí 18. května 2015, aby notáři na základě sepsaného podkladové notářského zápisu a po splnění dalších požadavků, předepsaných zákonem, prováděli zápisy do veřejných rejstříků. Současně notář zašle soudu v elektronické podobě písemnosti do spisu a založí listiny do sbírky listin. Po provedení toho zápisu může notář vydat výpis z tohoto rejstříku s provedenými změnami. Jde o významný krok, který vedle dosavadního a stále platného postupu, umožňuje například založení obchodní společnosti výrazně jednodušším, rychlejším a levnějším způsobem. Podrobnější informace naleznete v sekci Notářské služby.


• Překlady
Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo překlad hlavních zákonů tvořících nové soukromé právo do AJ, NJ, FJ a RJ


• Setkání česko–bavorsko-saských notářů 2015
Za účasti saského ministra spravedlnosti Sebastiana Gemkowa bylo 25.04.2015 zahájeno v saské Žitavě pravidelné každoroční setkání českých, bavorských a saských notářů. Stárnutí populace, dramatický nárůst nesvéprávných osob a opatrovnické plné moci se staly tématem letošního setkání. Opatrovnické plné moci v podobě, jak je zná německé právo, mohou být mimořádně efektivním nástrojem, kterým lze rychle, bez průtahů a s předem danými pravidly vyřešit osobní a majetkové záležitosti nesvéprávných osob bez jakékoli ingerence opatrovnických soudů. Setkání i vlastnímu tématu bude věnována pozornost na stránkách časopisu Ad Notam.


• Rozhovor s prezidentem Rakouské notářské komory
Hon.-Prof. Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner poskytl u příležitosti letošních 27. salcburských Evropských notářských dní rozhovor pro list Salzburger Nachrichten. V rozhovoru komentuje témata letošní konference, jejichž společným jmenovatelem je přínos notáře při úpravě přeshraničních právních vztahů zejména v oblasti manželského majetkového práva, dědictví a pořízení pro případ smrti. Samostatnou kapitolou je role notáře v boji proti praní špinavých peněz.


• Rozhovor s JUDr. Pelikánem, Ph.D., v časopise Ad Notam 2/2015
Měsíc po svém uvedení do funkce přijal ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., prezidenta Notářské komory ČR Mgr. Radima Neubauera. Z jejich setkání vznikl zajímavý rozhovor s názvem „Notář není nějaká drahá sekretářka, ale spíše jakýsi ombudsman“, který je otištěn v časopise Ad Notam, jehož nové číslo 2/2015 právě vychází.


• Plánovaná odstávka Seznamu listin o manželském majetkovém režimu – 25. a 26. 4. 2015
Dovolujeme si upozornit, že od soboty 25.4.2015 12:00 hodin do neděle 26.4.2015 12:00 hodin bude probíhat údržba systému Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. V uvedenou dobu bude docházet k delším výpadkům funkčnosti aplikace veřejného vyhledávání.


• Novou prezidentkou Exekutorské komory České republiky se stala Mgr. Pavla Fučíková
Soudní exekutoři na svém 31. sněmu zvolili své nové prezidium v čele s prezidentkou Mgr. Pavlou Fučíkovou. Viceprezidentem se stane JUDr. Vladimír Plášil, dalšími členy prezidia byli zvoleni Mgr. Petr Polanský, Mgr. Martin Tunkl a Mgr. Jan Mlynarčík. Bývalému prezidiu Exekutorské komory v čele s Mgr. Davidem Konczem skončil ke 4.4.2015 tříletý mandát.• JUDr. Pelikán novým ministrem spravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. dnes oficiálně přebírá ministerstvo spravedlnosti po své předchůdkyni prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., která podala svou rezignaci k 1. březnu 2015.
"Funkce se ujímám s pokorou, s odvahou a odhodláním. Myslím, že všechny ty tři vlastnosti budu nesmírně potřebovat. Čekají mě nelehké úkoly na ministerstvu spravedlnosti, mnoho práce. Čeká mě boj s insolvenční mafií, čeká mě boj s těmi, kdo obchodují s lidskou chudobou, a čeká mě započetí změn v našem justičním systému, které jsou nezbytné," uvedl při svém jmenování nově nastupující ministr spravedlnosti JUDr.Pelikán.


• Nový náměstek nastupujícího ministra spravedlnosti Mgr. Franěk
Klíčovým náměstkem JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. se stane Mgr. Michal Franěk, který přišel loni na ministerstvo spravedlnosti z ministerstva financí.


• Letošní právnický ples se koná dne 21.3.2015
Nejstarší právnický spolek v Čechách Všehrd pořádá dne 21.3.2015 od 20:00 v Obecním domě tradiční právnický ples, jehož konání podpořila Notářská komora České republiky.
www.plespravniku.cz


• Setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády ČR
Dne 3. března 2015 se ve Strakově akademii konalo setkání zástupců 12 profesních komor, které zřizuje zákon, s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem.

Cílem tohoto jednání bylo navázání bližší spolupráce při úpravě a tvorbě zákonů. Již loni kabinet rozhodl, že bude profesním komorám dávat návrhy svých nařízení a norem k připomínkám. Komory by měly dostávat k posouzení ty záměry, které se týkají jejich oblasti a v případě, že budou předlohy projednávány legislativní radou vlády, mohou se těchto jednání zástupci příslušných komor účastnit.

Úspěšně navázaná spolupráce položila základ pro další pravidelná setkání.


• Čestný prezident NK ČR JUDr. Martin Foukal převzal vyznamenání ÖNK
Dne 2. března 2015 ve Vídni převzal z rukou prezidenta ÖNK Dr. Ludwiga Bittnera čestný prezident NK ČR JUDr. Martin Foukal vyznamenání Rakouské Notářské Komory.

Této slavnostní události se kromě prezidenta NK ČR Mgr. Radima Neubauera a viceprezidenta Mgr. Pavla Bernarda dále zúčastnili členové Prezidia NK ČR, členové Mezinárodní komise NK ČR a mnohé významné osobnosti notářské i politické sféry české, rakouské a německé.

Laudatio přednesl Dr. Klaus Woschnak, bývalý prezident ÖNK a čestný prezident Iniciativy středoevropských notářství, který je nejen váženým kolegou JUDr. Martina Foukala, ale i jeho blízkým přítelem.

JUDr. Martinu Foukalovi se dostalo velké cti, jelikož toto čestné vyznamenání za 45 let jeho udílení získalo pouze 49 osob.


• Složení slibu do rukou ministryně spravedlnosti
Dne 17. února 2015 složili slib do rukou ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. podle § 9 odst. 2) notářského řádu notářští kandidáti Mgr. Klára Hrůzová, Mgr. Petra Křivánková, Ing. Mgr. Lenka Malá, Mgr. Daniel Borský, Mgr. Jan Remeš, Mgr. Michal Špaček a Mgr. Vít Váňa. Složení slibu byl přítomen tajemník Notářské komory České republiky Ing. Jaroslav Šustr, MBA.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.


• XXXV. sněm Notářské komory České republiky potvrdil nástup nové notářské generace
Sněm přijal rezignaci dosavadního prezidenta JUDr. Martina Foukala a viceprezidenta JUDr. Miloslava Jindřicha, kteří zastávali vrcholné funkce v Notářské komoře České republiky více než dvacet let. Delegáti sněmu poděkovali dosavadnímu prezidentu i viceprezidentu za jejich dlouholetou obětavou práci pro notářský stav a v souladu se schválenou novelou organizačního řádu udělili čestnou funkci prezidenta JUDr. Foukalovi a čestnou funkci viceprezidenta JUDr. Jindřichovi.

Delegáti sněmu Notářské komory České republiky zároveň zvolili na dnešním zasedání nového prezidenta a viceprezidenta Notářské komory České republiky. Prezidentem byl zvolen Mgr. Radim Neubauer, notář v Praze, dosavadní prezident Notářské komory pro hlavní město Prahu a viceprezidentem Mgr. Pavel Bernard, notář v Brně a dosavadní člen prezidia Notářské komory České republiky.

Praha 29.1.2015fotografie zde


• Návštěva prezidenta Německé notářské komory v sídle NK ČR
Dne 28. ledna 2015 Notářská komora České republiky přivítala nového prezidenta Německé notářské komory (BNotK) Dr. Jense Bormanna spolu s generálním ředitelem BNotK Dr. Peterem Huttenlocherem.


• Notářská komora České republiky přivítala komisařku Evropské komise Věru Jourovou
Dne 26. ledna 2015 navštívila Notářskou komoru České republiky Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Kromě prezidenta NK ČR JUDr. Martina Foukala se tohoto setkání zúčastnili prezident NK pro hl. m. Prahu Mgr. Radim Neubauer, předsedkyně Mezinárodní komise prezidia NK ČR Mgr. Šárka Tlášková a členové Mezinárodní komise.


• Notářská komora ČR se distancuje od nabídek přicházejících obchodním společnostem z domény „online-notar“ i webu „onlinenotar“
Notářská komora ČR zaregistrovala působení společnosti Omega solutions, a.s., která prostřednictvím webových stránek „onlinenotar“ nebo „online-notar“ s možností na přesměrování na naše webové stránky, jakož i rozesíláním mailů z těchto domén jednotlivým společnostem s nabídkou notářských služeb, zneužívá slova notar. Notářská komora ČR se od těchto praktik distancuje, prohlašuje, že s touto společností nemá nic společného a zahájila právní kroky na svoji ochranu.


• Prof. Šámal novým předsedou Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Iva Brožová rezignovala na svou funkci předsedkyně Nejvyššího soudu dne 21.1.2015. Do čela Nejvyššího soudu byla jmenována Václavem Havlem v březnu 2002. Na její místo byl jmenován dne 22.1.2015 expert na trestní právo a dlouholetý soudce Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.


• Multilaterální hospitační program
Notářská komora ČR jako každoročně obdržela nabídku Spolkové notářské komory (BNotK) a Německé nadace pro mezinárodní právní spolupráci (IRZ-Stiftung) k účasti dvou zástupců českého notářství na Multilaterálním hospitačním programu, který se v roce 2015 uskuteční v Königswinteru v termínu od 8. do 24. června 2015.


• Dr. Klaus Woschnak převzal Zlatou medaili Antonína Randy.
Za mimořádné zásluhy a osobní přínos pro rozvoj právního prostředí v České republice a upevňování přátelských vztahů s českými právníky všech profesí převzal Dr. Klaus Woschnak dne 4.11.2014 v Karolinu z rukou předsedy Jednoty českých právníků a předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského zlatou medaili Prof. Antonína rytíře Randy.


• Křest knihy „Dějiny notářství v českých zemích“ a odhalení pamětní desky Mistru Jindřichu z Isernie na Vyšehradu
Dne 6.10.2014 navštívila Notářskou komoru ČR vzácná návštěva, pan Daniel-Sédar Senghor, prezident UINL (Mezinárodní unie notářství), André Michielsens, prezident CNUE (Rady notářství EU), Ludwig Bittner, prezident Rakouské notářské komory, Klaus Woschnak, čestný prezident CNUE a další hosté. Společně s představiteli Notářské komory ČR JUDr. Martinem Foukalem, prezidentem NK ČR, JUDr. Miloslavem Jindřichem, viceprezidentem NK ČR, Mgr. Radimem Neubauerem, prezidentem Notářské komory pro hl.m. Prahu a Mgr. Šárkou Tláškovou, předsedkyní Mezinárodní komise prezidia NK byli následně přijati ministryní spravedlnosti Prof. JUDr. Helenou Válkovou. Po obědě se uskutečnil v prostorách Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě akt křtu vydané knihy Dějiny notářství v českých zemích, kterého se dále zúčastnili JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, autoři knihy na čele s JUDr. et PhDr. Stanislavem Balíkem a další čestní hosté. Slavnostní program pokračoval za přítomnosti hostů na Vyšehradu odhalením pamětní desky Mistru Jindřichu z Isernie, zakladateli první středoevropské notářské školy v Praze v roce 1270 a protonotáři krále Přemysla Otakara II. právě na pražském Vyšehradu.


• Stanovisko MSp a MZV ČR k otázce definice pojmu „území ČR“
Notářská komora ČR požádala Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR o stanovisko k otázce definice pojmu „území ČR“. Syntézu odpovědí obou ministerstev najdete zde.• Zvláštní forma plných mocí v právních úpravách zemí EU
Notářská komora České republiky provedla průzkum právní úpravy v zemích EU týkající se požadavku zvláštní formy plné moci k právnímu jednání. Výsledky tohoto průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.   


20 let členství NKČR v UINL  10 let členství NKČR v CNUE  


 
Aktuální vydání AD NOTAM:  
   
Stáhnout
v PDF
 
starší čísla
      
 

     
     
  (C) Notářská komora České republiky Apolinářská 12/442 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 921 258 fax.: +420 224 919 192 ID datové schránky: kngai9t email: nkcr@nkcr.cz www.nkcr.cz  
 
bankovní spojení: 45818009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.