CZ | EN | DE | FR  

 

       
 

Notářská komora České republiky

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami: Notářskou komorou v Brně, Notářskou komorou v Českých Budějovicích, Notářskou komorou v Hradci Králové, Notářskou komorou v Ostravě, Notářskou komorou v Plzni, Notářskou komorou pro hlavní město Prahu, Notářskou komorou v Praze a Notářskou komorou v Ústí nad Labem. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.Konkurzy

Notářská komora České republiky vyhlašuje konkurzy na obsazení notářských úřadů.Upozornění

• Notářská komora ČR se distancuje od nabídek přicházejících obchodním společnostem z domény „online-notar“ i webu „onlinenotar“
Notářská komora ČR zaregistrovala působení společnosti Omega solutions, a.s., která prostřednictvím webových stránek „onlinenotar“ nebo „online-notar“ s možností na přesměrování na naše webové stránky, jakož i rozesíláním mailů z těchto domén jednotlivým společnostem s nabídkou notářských služeb, zneužívá slova notar. Notářská komora ČR se od těchto praktik distancuje, prohlašuje, že s touto společností nemá nic společného a zahájila právní kroky na svoji ochranu.Aktuality

• XXXV. sněm Notářské komory České republiky potvrdil nástup nové notářské generace
Sněm přijal rezignaci dosavadního prezidenta JUDr. Martina Foukala a viceprezidenta JUDr. Miloslava Jindřicha, kteří zastávali vrcholné funkce v Notářské komoře České republiky více než dvacet let. Delegáti sněmu poděkovali dosavadnímu prezidentu i viceprezidentu za jejich dlouholetou obětavou práci pro notářský stav a v souladu se schválenou novelou organizačního řádu udělili čestnou funkci prezidenta JUDr. Foukalovi a čestnou funkci viceprezidenta JUDr. Jindřichovi.

Delegáti sněmu Notářské komory České republiky zároveň zvolili na dnešním zasedání nového prezidenta a viceprezidenta Notářské komory České republiky. Prezidentem byl zvolen Mgr. Radim Neubauer, notář v Praze, dosavadní prezident Notářské komory pro hlavní město Prahu a viceprezidentem Mgr. Pavel Bernard, notář v Brně a dosavadní člen prezidia Notářské komory České republiky.

Praha 29.1.2015fotografie zde


• Návštěva prezidenta Německé notářské komory v sídle NK ČR
Dne 28. ledna 2015 Notářská komora České republiky přivítala nového prezidenta Německé notářské komory (BNotK) Dr. Jense Bormanna spolu s generálním ředitelem BNotK Dr. Peterem Huttenlocherem.


• Notářská komora České republiky přivítala komisařku Evropské komise Věru Jourovou
Dne 26. ledna 2015 navštívila Notářskou komoru České republiky Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Kromě prezidenta NK ČR JUDr. Martina Foukala se tohoto setkání zúčastnili prezident NK pro hl. m. Prahu Mgr. Radim Neubauer, předsedkyně Mezinárodní komise prezidia NK ČR Mgr. Šárka Tlášková a členové Mezinárodní komise.


• Prof. Šámal novým předsedou Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Iva Brožová rezignovala na svou funkci předsedkyně Nejvyššího soudu dne 21.1.2015. Do čela Nejvyššího soudu byla jmenována Václavem Havlem v březnu 2002. Na její místo byl jmenován dne 22.1.2015 expert na trestní právo a dlouholetý soudce Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.


• Multilaterální hospitační program
Notářská komora ČR jako každoročně obdržela nabídku Spolkové notářské komory (BNotK) a Německé nadace pro mezinárodní právní spolupráci (IRZ-Stiftung) k účasti dvou zástupců českého notářství na Multilaterálním hospitačním programu, který se v roce 2015 uskuteční v Königswinteru v termínu od 8. do 24. června 2015.


• Dr. Klaus Woschnak převzal Zlatou medaili Antonína Randy.
Za mimořádné zásluhy a osobní přínos pro rozvoj právního prostředí v České republice a upevňování přátelských vztahů s českými právníky všech profesí převzal Dr. Klaus Woschnak dne 4.11.2014 v Karolinu z rukou předsedy Jednoty českých právníků a předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského zlatou medaili Prof. Antonína rytíře Randy.


• Křest knihy „Dějiny notářství v českých zemích“ a odhalení pamětní desky Mistru Jindřichu z Isernie na Vyšehradu
Dne 6.10.2014 navštívila Notářskou komoru ČR vzácná návštěva, pan Daniel-Sédar Senghor, prezident UINL (Mezinárodní unie notářství), André Michielsens, prezident CNUE (Rady notářství EU), Ludwig Bittner, prezident Rakouské notářské komory, Klaus Woschnak, čestný prezident CNUE a další hosté. Společně s představiteli Notářské komory ČR JUDr. Martinem Foukalem, prezidentem NK ČR, JUDr. Miloslavem Jindřichem, viceprezidentem NK ČR, Mgr. Radimem Neubauerem, prezidentem Notářské komory pro hl.m. Prahu a Mgr. Šárkou Tláškovou, předsedkyní Mezinárodní komise prezidia NK byli následně přijati ministryní spravedlnosti Prof. JUDr. Helenou Válkovou. Po obědě se uskutečnil v prostorách Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě akt křtu vydané knihy Dějiny notářství v českých zemích, kterého se dále zúčastnili JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, autoři knihy na čele s JUDr. et PhDr. Stanislavem Balíkem a další čestní hosté. Slavnostní program pokračoval za přítomnosti hostů na Vyšehradu odhalením pamětní desky Mistru Jindřichu z Isernie, zakladateli první středoevropské notářské školy v Praze v roce 1270 a protonotáři krále Přemysla Otakara II. právě na pražském Vyšehradu.


• Stanovisko MSp a MZV ČR k otázce definice pojmu „území ČR“
Notářská komora ČR požádala Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR o stanovisko k otázce definice pojmu „území ČR“. Syntézu odpovědí obou ministerstev najdete zde.• Zvláštní forma plných mocí v právních úpravách zemí EU
Notářská komora České republiky provedla průzkum právní úpravy v zemích EU týkající se požadavku zvláštní formy plné moci k právnímu jednání. Výsledky tohoto průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.   


20 let členství NKČR v UINL  10 let členství NKČR v CNUE  


 
Aktuální vydání AD NOTAM:  
   
Stáhnout
v PDF
 
starší čísla
      
 

     
     
  (C) Notářská komora České republiky Apolinářská 12/442 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 921 258 fax.: +420 224 919 192 ID datové schránky: kngai9t email: nkcr@nkcr.cz www.nkcr.cz  
 
bankovní spojení: 45818009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.