Ověřování listin, vydaných či sepsaných notářem, pro použití v zahraničí - apostily

Vydávání apostilních doložek Notářskou komorou České republiky


Apostily budou vydávány od 04.10.2021 na adrese:

Notářská komora České republiky
Apolinářská 442/12
128 00 Praha 2

Tel.: +420 273 037 033
E-mail: apostila@nkcr.cz

Úřední hodiny pro vydávání apostil v sídle Notářské komory České republiky v Praze:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
08.30 - 12:00        13:00 - 16:00  
08.30 - 12:00        13:00 - 16:00
08.30 - 12:00        13:00 - 16:00
08.30 - 12:00        13:00 - 16:00

Apostily jsou vydávány bez předchozího objednání na základě pořadového čísla, které si prosím vytiskněte po Vašem příchodu. Na počkání lze vydat maximálně 5 apostilních doložek. Žádosti o vydání většího počtu apostilních doložek prosím podávejte přednostně korespondenčně. S ohledem na úřední hodiny bude vydávání apostil v sídle Notářské komory České republiky zahájeno v pondělí 04.10.2021.
 

Vydávání apostil mimo Prahu


Taktéž od 04.10.2021 budou apostilní doložky vydávány i v sídlech regionálních notářských komor na následujících adresách:

Cena


Cena za jednu apostilní doložku je 300 Kč + DPH (363 Kč včetně DPH), platbu lze provést hotově i platební kartou. Cena je totožná při vydání apostily na kterémkoliv pracovišti.

V případě korespondenční žádosti o vydání apostily se úhrada provádí prostřednictvím platební brány. Připočítány budou paušální náhrady hotových výdajů (zejména poštovné).
 

Korespondenční vydávání apostil

Apostila může být vydána také na základě žádosti zaslané na adresu

Notářská komora České republiky
Apostila
Apolinářská 442/12
128 00 Praha 2

OBÁLKU S LISTINOU OPATŘETE PROSÍM VAŠÍ ZPÁTEČNÍ ADRESOU, JINAK NEBUDE MOŽNÉ PŘIŘADIT LISTINU K ŽÁDOSTI. 

V případě zájmu o korespondenční vydání apostily prosím vyplňte žádost o vydání apostily na webových stránkách Notářské komory ČR a listinu zašlete na výše uvedenou adresu.
Žádost není nutné tisknout a přikládat k listině, která má být apostilou opatřena. Při vyplňování žádosti budete přesměrováni na platební bránu.
Požádat o korespondenční apostilu

Praktické informace


Upozorňujeme, že na pracovištích Notářské komory České republiky ani regionálních notářských komor není možné z listin opatřovaných apostilní doložkou ani dalších listin vyhotovovat ověřené kopie ani ověřovat podpisy.

Počet pořadových čísel vydávaných v jednom dni je omezen. Poslední pořadové číslo je vydáváno 15 minut před koncem úředních hodin.

S ohledem na epidemiologickou situaci si Vás dovolujeme požádat o dodržování hygienických opatření, zejména tedy o nošení respirátoru a využití dezinfekce, která je Vám na ověřovacích místech k dispozici.  


Co je apostila?


Má-li být v cizím státě předložena veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán České republiky, nebo která byla před ním podepsána , je obvykle zapotřebí, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením, apostilou nebo tzv. superlegalizací (vyšší stupeň)

Smyslem apostily a superlegalizace je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena příslušným orgánem veřejné moci anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

S některými státy má Česká republika uzavřenu dohodu, která určuje, jaké listiny není třeba vůbec ověřovat. Seznam těchto států naleznete zde.

V některých případech Vám postačí zjednodušené ověření takzvanou apostilní doložkou. Seznam těchto států naleznete zde. V ostatních případech musíte listinu nechat opatřit vyšším ověřením (takzvanou superlegalizací). 

Na Notářské komoře ČR a regionálních notářských komorách lze ověřit české veřejné listiny vydané nebo sepsané notáři apostilní doložkou.

Ministerstvo spravedlnosti nadále ověřuje české veřejné listiny vydané nebo sepsané notáři v případě superlegalizace. Stejně tak Ministerstvo spravedlnosti provádí apostilační činnosti v případě listin vydaných soudy či soudními exekutory - bližší informace zde. Ostatní veřejné listiny ověřuje Ministerstvo zahraničních věcí - bližší informace zde.