Založení SRO online - úvodní informace


ZALOŽIT SPOLEČNOST ON-LINE
 

 

Notářský zápis na dálku je typ notářského zápisu, který může notář s účastníkem sepsat, aniž by se museli spolu fyzicky potkat na jednom místě (ať už u klienta nebo v notářské kanceláři). Založení společnosti s ručením omezeným „on-line“ je právě takovým úkonem, pro který bylo sepsání notářského zápisu na dálku od počátku zamýšleno. Od prvního kontaktu až po úhradu za poskytnuté služby tak může vše probíhat bez potřeby návštěvy notářské kanceláře.

Všechny důvěrně známé kroky a osvědčené postupy jsou zde převedeny do světa elektronického a můžete je tedy uskutečnit např. z pohodlí domova. Místem setkání s notářem nebude jeho kancelář, ale virtuální prostor „jednačka“ a klasický podpis bude nahrazen podpisem elektronickým. Úhrada prostřednictví platební brány je samozřejmostí.

Jak tedy postupovat?

 1. V prohlížeči otevřete stránku s adresou https://www.nkcr.cz/sro-online

  Bude vhodné připravit si základní údaje o společnosti, kterou chcete založit a o osobách budoucích společníků a jednatelů. Pokud máte platný elektronický podpis (uznávaný nebo kvalifikovaný), můžete je v procesu sepsání zápisu využít.
   
 2. Přihlásíte se pomocí bankovní identity nebo Identity občana

  Tyto možnosti zahrnují široké spektrum způsobů přihlášení. V rámci Identity občana se počítá rovněž s možností, že notářský zápis na dálku mohou sepisovat také občané z jiných zemí EU (úroveň záruky prostředku pro elektronickou identifikaci "vysoká").
   
 3. Potvrďte své kontaktní údaje 

  Jde pouze o jméno, příjmení, e-mail a telefon.
   
 4. Následuje výběr notáře a volba jazyka

  Můžete si zvolit svého notáře. Pokud nevyžadujete konkrétního notáře, může vám jej systém přidělit z těch, kteří jsou zrovna on-line. Můžete upřesnit, ze kterého regionu chcete notáře vybírat, případně zvolit jazykovou preferenci.
   
 5. Vyplňte do formuláře základní údaje o požadované společnosti

  Jde o název, sídlo, předmět podnikání, jednatele, způsob jednání a společníky, ke kterým můžete dopsat výši jejich vkladu a podílu ve společnosti. Vše můžete dodatečně doplnit nebo změnit. Aplikace umožní notáři tyto údaje zkontrolovat a případné nesrovnalosti s vámi vyřešit. K dispozici je rovněž nápověda.
   
 6. Souhlas s poskytnutím údajů

  Aplikace vás spojí s konkrétním notářem, kterého jste si vybrali nebo zavolá několika notářům, kteří splňují zadaná kritéria. Před navázáním spojení udělíte souhlas, aby notář mohl vaše údaje vidět.
   
 7. Příprava a podpis dokumentů

  S notářem vstoupíte do virtuální jednací místnosti (videokonference), ve které si můžete vzájemně vyměňovat dokumenty, konzultovat jejich obsah a podepisovat je. Na základě nich poté notář společnost zapíše do rejstříku. V současné době je nezbytné, abyste měli (již dříve vystavený) vlastní elektronický podpis, jinak nebude možné notářský zápis na dálku podepsat.
   
 8. Úhrada

  O úhradu se postará platební brána, která nabízí standardní způsoby placení, jaké se běžně používají při nakupovaní a placení v internetových obchodech. Podrobnější informace k on-line platbám zde.


ZALOŽIT SPOLEČNOST ON-LINE