Pozvánka na webináře Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - listopad a prosinec 2022

Právnická fakulta UP v Olomouci připravila odborné semináře vhodné pro notáře i jinou odbornou veřejnost. Informace k webinářům včetně přihlašování najdete na webových stránkách PF UP: https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592


   Základy dědického práva hmotného a procesního
·         Termín: 25. listopadu 2022
 
 Postavení nepominutelného dědice - prezenční seminář
·         Termín: 28. listopadu 2022
 
 Neohlášená šetření na místě prováděné Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
·         Termín: 2. prosince 2022
 
 Novela zákoníku práce
·         Termín: 6. prosince 2022
 
 Nové znalecké právo pro advokáty
·         Termín: 9. prosince 2022
 
 Aktuální změny v úpravě ochrany spotřebitele
·         Termín: 16. prosince 2022
 

Letáček se všemi webináři najdete ZDE