Kontakty

Apolinářská 442/12
128 00 Praha 2 - Nové Město

Telefon: 224 921 258
Fax: 224 919 192

E-mail: nkcr@nkcr.cz
https://www.nkcr.cz

IČ: 48548456
DIČ: CZ48548456

ID datové schránky: kngai9t

Úřední hodiny:

Pondělí

08.30 - 15.00

Úterý

08.30 - 15.00

Středa

08.30 - 15.00

Čtvrtek

08.30 - 15.00

Pátek

08.30 - 15.00

Přehled o zpracování a ochraně osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ke stažení ​zde.

NKČR je zapsaná v registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu,
č. 2176/99-2220.

Budova Notářské komory ČR

 

Personální obsazení

Prezident: Mgr. Radim Neubauer
Viceprezident: Mgr. Pavel Bernard
 

tajemníkzástupce tajemníka, mezinárodní vztahy

Ing. Jaroslav Šustr, MBA
tel. 224 921 126
e-mail: nkcr@nkcr.cz

JUDr. Berenika Wünschová
tel. 296 213 444
e-mail: berenika.wunschova@nkcr.cz

zástupce tajemníka pro provozní záležitostisekretariát

Václav Andrle
tel. 296 213 555, fax 224 919 192
e-mail: nkcr@nkcr.cz

Ing. Eva Marinovová
tel. 224 921 258
e-mail: eva.marinovova@nkcr.cz

legislativakonkurzy a notářské zkoušky

Mgr. Miroslav Zapletal
tel. 273 037 024
e-mail: miroslav.zapletal@nkcr.cz

JUDr. Martina Vejvodová
tel. 224 919 266
e-mail: martina.vejvodova@nkcr.cz

administrace Rejstříku zástavadministrace Seznamu listin o MMR

Lucie Mikysková
tel. 273 037 025
e-mail: lucie.mikyskova@nkcr.cz

Mgr. Zdeňka Kamarýtová
tel. 296 213 666
e-mail: zdenka.kamarytova@nkcr.cz

Regionální komory

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami:

Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.

 

O notářské samosprávě

Notářská komora České republiky (Komora) a regionální notářské komory vykonávají v rámci svých kompetencí daných zákonem notářskou samosprávu. V přenesené působnosti státní správy garantují výkon notářského povolání zejména tím, že dohlížejí na řádné vedení notářských úřadů, na činnost notáře a na její etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků. Komora se vyjadřuje k počtu notářských úřadů a vyhlašuje a organizuje konkurzy na uvolněné a nově zřízené notářské úřady.

Komora a notářské komory též zastupují zájmy notářů a reprezentují je ve vztahu ke státním orgánům, orgánům veřejné samosprávy a k veřejnosti. Komora reprezentuje notáře v mezinárodním styku. Je členem Mezinárodní unie notářství (U.I.N.L.) a má své zástupce v orgánech této světové organizace, která sdružuje notářské samosprávy v současné době sedmdesáti šesti zemí kontinentálního typu práva.

Ke dni vstupu České republiky do Evropské unie, tedy k 1.5.2004, byla Komora přijata za člena Rady notářství Evropské unie (C.N.U.E), která reprezentuje notáře členských zemí u orgánů Evropské unie.

 

Orgány Komory

Komora vykonává svoji působnost svými volenými orgány, kterými jsou:

  • sněm,
  • prezidium,
  • prezident a viceprezident,
  • revizní komise,
  • kárná komise.

Funkční období 2017 - 2019

Prezidium

Mgr. Radim Neubauer, notář v Praze, prezident
Mgr. Pavel Bernard, notář v Brně, viceprezident
Mgr. Luboš Holík, notář v Litoměřicích
JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě
JUDr. Vladimíra Kotrlíková, notářka v Táboře
JUDr. Olga Medunová, notářka v Náchodě
JUDr. Šárka Novotná, notářka v Praze
JUDr. Lubomír Mika, notář v Brně
JUDr. Zdeněk Ryšánek, notář v Brně
JUDr. Věra Sáblíková, notářka v Praze
Mgr. Olga Spoustová, notářka v Praze
JUDr. Jan Stránský, notář v Plzni
JUDr. Jiří Škorpík, notář v Jablonci nad Nisou

Prezident a viceprezident

Mgr. Radim Neubauer, notář v Praze, prezident
Mgr. Pavel Bernard, notář v Brně, viceprezident

Revizní komise

JUDr. Josef Burda, notář v Plzni, předseda
JUDr. Vlasta  Audyová, notářka v Olomouci
JUDr. Ivan Houdek, notář v Příbrami
JUDr. Libuše Stehlíková, notářka v Plzni
Mgr. Jana Večerníková, notářka v Praze

Kárná komise

Mgr. Erik Mrzena, notář v Praze, předseda
JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové
JUDr. Radmila Krátká, notářka v Jeseníku
JUDr. Jarmila Šléšková, notářka v Šumperku

 

Komise prezidia

Funkční období 2017 - 2019

Legislativní komise

Mgr. Pavel Bernard, předseda
JUDr. Jiří Svoboda, místopředseda
Mgr. Richard Brázda
Mgr. Matěj Duben
Mgr. Jan Dytrych
Miloš Habrman
Mgr. Martin Hakl
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
JUDr. Jan Krůta
JUDr. Jan Meduna
JUDr. Lubomír Mika
Mgr. Erik Mrzena
JUDr. Svatopluk Procházka
JUDr. Lucie Vaňková

Mezinárodní komise

Mgr. Martin Říha, předseda
JUDr. Irena Bischofová
Mgr. Martin Diviš, LL.B.
JUDr. Martina Herzánová
Mgr. Šimon Klein
Mgr. Bohumil Kunc
Mgr. Ivana Legová
JUDr. Lenka Leszay, Ph.D.
JUDr. Daniela Machová
Mgr. Radim Neubauer
Mgr. Petr Šedivý
Mgr. Šárka Tlášková

Komise pro vzdělávání

Mgr. Luboš Holík, předseda
Mgr. Petr Šedivý, místopředseda
JUDr. Petr Bílek
Mgr. Jitka Horáčková
Mgr. Ing. Ondřej Klička
JUDr. Václava Švarcová
JUDr. Eva Vágnerová

Komise dohledu

JUDr. Věra Sáblíková, předsedkyně
JUDr. Libor Bitter, místopředseda
JUDr. Vlasta Audyová
JUDr. Josef Doležal
JUDr. Hana Jankovičová
JUDr. Hana Kantorová
JUDr. Zdeněk Melichar
JUDr. Jana Michálková
JUDr. Danuše Svobodová
JUDr. Marie Štanclová
JUDr. Edita Volná
JUDr. Michal Voříšek
JUDr. Jana Zangiová