Kontakty

Apolinářská 442/12
128 00 Praha 2 - Nové Město

Telefon: 224 921 258
Apostily: 273 037 033

E-mail: nkcr@nkcr.cz
https://www.nkcr.cz

IČ: 48548456
DIČ: CZ48548456

ID datové schránky: kngai9t

Přehled o zpracování a ochraně osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 GDPR ke stažení ​zde.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ke stažení zde.

NKČR je zapsaná v registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu,
č. 2176/99-2220.

Budova Notářské komory ČR

Personální obsazení

Prezident: Mgr. Radim Neubauer
Viceprezident: Mgr. Pavel Bernard

 

 

Dotazy a žádosti zasílejte prosím pouze na e-mailovou adresu nkcr@nkcr.cz

 

Ředitelka kanceláře NKČR                      Asistentka ředitelky kanceláře NKČR

JUDr. Berenika Wünschová                                      
tel. 296 213 444                                                        
e-mail: berenika.wunschova@nkcr.cz                 

Šárka Podolová
tel. 224 921 126
e-mail: sarka.podolova@nkcr.cz

SekretariátAdministrace Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a Rejstříku zástav

Marie Štumpfová
tel. 224 921 258
e-mail: marie.stumpfova@nkcr.cz

Lucie Mikysková
tel. 273 037 025
e-mail: lucie.mikyskova@nkcr.cz 

Mezinárodní vztahyLegislativa

JUDr. Petr Klika
tel. 234 773 707
e-mail: petr.klika@nkcr.cz

Mgr. Miroslav Zapletal
tel. 273 037 024
e-mail: miroslav.zapletal@nkcr.cz

Apostila - ověřování listin pro použití v zahraničíKonkurzy a notářské zkoušky

Markéta Janoušková, Jan Šampalík

tel. 273 037 033

e-mail: apostila@nkcr.cz

Mgr. Markéta Foldynová
tel. 224 919 266
e-mail: marketa.foldynova@nkcr.cz

Fakturace 

Nataša Šoltysová
tel. 296 213 666
e-mail: natasa.soltysova@nkcr.cz

 

 

Regionální komory

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami:

Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.

 

Podání podnětu nebo stížnosti

V případě, že máte pochybnost o správném postupu nebo jednání notáře či jeho zaměstnance, můžete se obrátit se stížností na regionální notářskou komoru, jejímž členem je daný notář. Příslušná regionální komora věc prošetří a vyrozumí stěžovatele do 60 dnů. Jedná-li se postup v řízení o pozůstalosti, Notářská komora České republiky je příslušná řešit pouze stížnosti týkající se chování notáře nebo jeho zaměstnance a případných průtahů v řízení. Podněty týkající se věcného postupu notáře jako soudního komisaře v řízení o pozůstalosti adresujte příslušnému okresnímu soudu.

Stížnost je možné podat prostřednictvím datové schránky či listovní zásilkou s vlastnoručním podpisem, případně prostřednictvím e-mailové zprávy s uvedením Vašich identifikačních údajů, tedy jména a příjmení, bydliště a data narození.  

V případě zastoupení klienta či účastníka řízení prosím vždy přikládejte plnou moc.

 

O notářské samosprávě

Notářská komora České republiky (Komora) a regionální notářské komory vykonávají v rámci svých kompetencí daných zákonem notářskou samosprávu. V přenesené působnosti státní správy garantují výkon notářského povolání zejména tím, že dohlížejí na řádné vedení notářských úřadů, na činnost notáře a na její etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků. Komora se vyjadřuje k počtu notářských úřadů a vyhlašuje a organizuje konkurzy na uvolněné a nově zřízené notářské úřady.

Komora a notářské komory též zastupují zájmy notářů a reprezentují je ve vztahu ke státním orgánům, orgánům veřejné samosprávy a k veřejnosti. Komora reprezentuje notáře v mezinárodním styku. Je členem Mezinárodní unie notářství (U.I.N.L.) a má své zástupce v orgánech této světové organizace, která sdružuje notářské samosprávy v současné době sedmdesáti šesti zemí kontinentálního typu práva.

Ke dni vstupu České republiky do Evropské unie, tedy k 1.5.2004, byla Komora přijata za člena Rady notářství Evropské unie (C.N.U.E), která reprezentuje notáře členských zemí u orgánů Evropské unie.

 

Orgány Komory

Komora vykonává svoji působnost svými volenými orgány, kterými jsou:

  • sněm,
  • prezidium,
  • prezident a viceprezident,
  • revizní komise,
  • kárná komise.

Funkční období 2023 - 2025

Prezidium

Mgr. Radim Neubauer, notář v Praze, prezident
Mgr. Pavel Bernard, notář v Brně, viceprezident
Mgr. Jan Dytrych, notář v Praze
Mgr. Luboš Holík, notář v Litoměřicích
JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě
JUDr. Vladimíra Kotrlíková, notářka v Táboře
JUDr. Šárka Novotná, notářka v Praze
JUDr. Lubomír Mika, notář v Brně
JUDr. Ing. Vanda Pirková, notářka v Praze
JUDr. Zdeněk Ryšánek, notář v Brně
JUDr. Věra Sáblíková, notářka v Praze
JUDr. Jan Stránský, notář v Plzni
JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě

Prezident a viceprezident

Mgr. Radim Neubauer, notář v Praze, prezident
Mgr. Pavel Bernard, notář v Brně, viceprezident

Revizní komise

JUDr. Josef Burda, notář v Plzni, předseda
Mgr. Pavel Huták, notář v Olomouci
JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář v Praze
JUDr. Sylva Kotrbová, notářka v Praze
Mgr. Jindřich Procházka, notář v Berouně

Kárná komise

Mgr. Erik Mrzena, notář v Praze, předseda
JUDr. Radim Duda, notář v Orlové-Lutyni
Mgr. Jana Hyráková, notářka v Brně
JUDr. Radmila Krátká, notářka v Jeseníku
JUDr. Renata Vysoká, notářka v Náchodě

 

Komise prezidia

Funkční období 2023-2025

Legislativní komise

Mgr. Jan Dytrych, předseda
JUDr. Jiří Svoboda, místopředseda
Mgr. Pavel Bernard
Mgr. Richard Brázda
Mgr. Matěj Duben
Mgr. Martin Hakl
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
JUDr. Jan Krůta
JUDr. Jan Meduna
Mgr. Erik Mrzena
JUDr. Filip Plašil
Mgr. Petr Ševčík
JUDr. Lucie Vaňková

Mezinárodní komise

Mgr. Radim Neubauer, předseda
Mgr. Martin Diviš, LL.B., místopředseda
JUDr. Daniela Anderson, Ph.D.
Mgr. Martin Hakl
JUDr. Martina Herzánová
Mgr. Šimon Klein
Mgr. Bohumil Kunc
JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., LL.M.
JUDr. Kateřina Protivová, LL.M.
Mgr. Martin Říha
Mgr. Štěpán Štancl, LL.M.
Mgr. Šárka Tlášková
Mgr. Pavel Voříšek

Komise pro vzdělávání

JUDr. Ing. Vanda Pirková, předsedkyně
Mgr. Petr Šedivý, místopředseda
JUDr. Petr Bílek
Mgr. Alexandra Červová
Mgr. Luboš Holík
Mgr. Jitka Horáčková
Mgr. David Kittel
JUDr. Ing. Ondřej Klička
JUDr. Šárka Novotná
JUDr. Jiří Svoboda
Mgr. Radek Šmíd
Mgr. Petra Vlčková

Komise dohledu

JUDr. Věra Sáblíková, předsedkyně
Mgr. Andrea Cafourková
JUDr. Josef Doležal
Mgr. Petra Dombrovská
Mgr. Jana Galková
JUDr. Hana Kantorová
Mgr. Martina Machová
Mgr. Libuše Londinová
Mgr. Daniela Málková
JUDr. Jana Michálková
Mgr. Ivana Valtová
JUDr. Michal Voříšek
JUDr. Jana Zangiová