Předpisy

Notářský řád - aktuální úplné znění (zvýraznění novely č. 300/2021 Sb. a č. 285/2023 Sb.)

Notářský tarif - aktuální úplné znění, účinné od 1.1.2023

Notářský tarif – znění účinné do 31.12.2020 (pro řízení o pozůstalosti zahájená do 31.12.2020)
Notářský tarif - znění účinné do 31.12.2022 (pro řízení o pozůstalosti zahájená do 31.12.2022)

Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

 

Kancelářský řád - úplné znění od 21.7.2022 / úplné znění od 1.1.2024
Evidence listin o manželském majetkovém režimu – znění od 1.1.2014
Evidence právních jednání pro případ smrti – znění od 1.1.2014
Prohlášení o určení opatrovníka – znění od 1.1.2014
Rejstřík zástav – znění od 1.1.2014
Seznam listin o manželském majetkovém režimu – úplné znění od 24.2.2016
Evidence oveřených podpisů - znění od 1.9.2021
Sbírka dokumentů - znění od 1.9.2021
Ověřování veřejných listin ve vztahu k cizině - znění od 1.9.2021
Kárný řád - znění od 21.7.2022
Konkurzní řád
Organizační řád – úplné znění od 19.1.2023 / úplné znění od 1.1.2024
Zkušební řád
Volební řád
Usnesení a výkladová stanoviska NKČR

Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti
VKŘ – úplné znění od 12.3.2018
Instrukce MSp – postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních - znění od 19.4.2018
 

 

Předpisy platné do 31.12.2013