Aktuality

Zlatá medaile notáře Jindřicha z Isernie předána notáři Dr. Klausu Woschnakovi

Dr. Klaus Woschnak, rakouský notář, emeritní prezident Rakouské notářské komory (ÖNK) a emeritní prezident Rady notářství EU, přijal pozvání prezidenta Notářské komory ČR Mgr. Radima Neubauera, aby při slavnostním aktu v průběhu XLI. sněmu Notářské komory ČR převzal zlatou medaili notáře Jindřicha z Isernie, protonotáře krále Přemysla Otakara II. a prvního veřejného notáře v Praze.

Všechny aktuality