Prohlášení o přístupnosti

Notářská komora České republiky se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.  

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou doménu nkcr.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu uvedeného níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • některé obrázky neobsahují alternativní text 
  • některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek během roku 2024. V případě že takovýto obsah aktuálně potřebujete v plně přístupné formě, kontaktujte prosím Notářskou komoru ČR.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.11.2023. Prohlášení bylo vypracováno vlastním posouzením provedeným subjektem veřejného sektoru – Notářskou komorou České republiky.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: nkcr@nkcr.cz nebo na poštovní adresu Notářská komora České republiky, Apolinářská 12, 128 00 Praha 2.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail:  pristupnost@dia.gov.cz