Změna stanov společenství vlastníků jednotek

Změny stanov ve společenstvích vlastníků jednotek schvaluje nejvyšší orgán společenství - shromáždění. Postup při těchto změnách může být odlišný podle toho, kdy společenství vzniklo a jaký je obsah jeho stanov. I s ohledem na aktuální judikaturu soudů je třeba, aby v konkrétním případě notář posoudil, zda je třeba pro osvědčení rozhodnutí shromáždění o změně stanov sepsat notářský zápis.

 

Změny stanov se schvalují na shromáždění společenství vlastníků jednotek a schvalují je přítomní vlastníci jednotek nadpoloviční většinou hlasů, nestanoví-li stanovy potřebu vyššího počtu hlasů. Notář vám poradí s formulací jednotlivých ustanovení stanov tak, aby nebyly v rozporu se zákonem.

 

Příklad:

Společenství vlastníků jednotek hodlá změnit svoje stanovy. Za účasti notáře uskuteční shromáždění, které rozhodne o příslušných změnách. Notář o těchto změnách sepíše notářský zápis a poté změny zapíše do veřejného rejstříku.

  

Související:

Založení společenství vlastníků jednotek