Rozvrhy řízení o pozůstalosti

Rozvrhy pověřování notářů - soudních komisařů v řízeních o pozůstalosti

Notářská komora pro hl.m. Prahu - obvod Městského soudu v Praze

rozvrh 2018
doplnění rozvrhu 2018 č. 1
doplnění rozvrhu 2018 č. 2
doplnění rovzrhu 2018 č. 3
doplnění rozvrhu 2018 č. 4
doplnění rozvrhu 2018 č. 5
doplnění rozvrhu 2018 č. 6
doplnění rozvrhu 2018 č. 7
doplnění rozvrhu 2018 č. 8

rozvrh 2019
doplnění rozvrhu 2019 č. 1
doplnění rozvrhu 2019 č. 2
doplnění rozvrhu 2019 č. 3

rozvrh 2020
doplněni rozvrhu 2020 č. 1
doplnění rozvrhu 2020 č. 2
doplnění rozvrhu 2020 č. 3
doplnění rozvrhu 2020 č. 4
doplnění rozvrhu 2020 č. 5

rozvrh 2021
doplnění rozvrhu 2021 č. 1
doplnění rozvrhu 2021 č. 2
doplnění rozvrhu 2021 č. 3 a 4
doplnění rozvrhu 2021 č. 5

rozvrh 2022
doplnění rozvrhu 2022 č. 1
doplnění rozvrhu 2022 č. 2
doplnění rozvrhu 2022 č. 3
doplnění rozvrhu 2022 č. 4
doplnění rozvrhu 2022 č. 5
doplnění rozvrhu 2022 č. 6
doplnění rozvrhu 2022 č. 7
doplnění rozvrhu 2022 č. 8

rozvrh 2023
doplnění rozvrhu 2023 č. 1
doplnění rozvrhu 2023 č. 2

Notářská komora v Praze - obvod Krajského soudu v Praze

rozvrh 2018
doplnění rozvrhu 2018 č. 1
doplnění rozvrhu 2018 č. 2
doplnění rozvrhu 2018 č. 3

rozvrh 2019 (vč. doplnění č. 1) (změna č. 1 - Mělník, Praha východ)
rozvrh 2019 (vč. doplnění č. 2) (změna č. 2 - Kladno, Mělník, Praha západ)
rozvrh 2019 (vč. doplnění č. 3) (změna č. 3 - Mladá Boleslav, Rakovník)
rozvrh 2019 (vč. doplnění č. 4) (změna č. 4 - Benešov)
rozvrh 2019 (vč. doplnění č. 5) (změna č. 5 - Mělník, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník)
rozvrh 2019 (vč. doplnění č. 6) (změna č. 6 - Kladno, Praha-západ)
rozvrh 2019 (vč. doplnění č. 7) (změna č 7 - Mladá Boleslav, Praha-východ)
rozvrh 2019 (vč. doplnění č. 8) (změna č. 8 - Kladno, Nymburk, Praha-východ)

rozvrh 2020
rozvrh 2020 (vč. doplnění č. 1) (změna č. 1 - Mladá Boleslav)
rozvrh 2020 (vč. doplnění č. 2) (změna č. 2 - Kladno)
rozvrh 2020 (vč. doplnění č. 3) (změna č. 3 - Mladá Boleslav)
rozvrh 2020 (vč. doplnění č. 4) (změna č. 4 - Mladá Boleslav)
rozvrh 2020 (vč. doplnění č.5) (změna č. 5 - Mladá Boleslav, Praha-východ)
rozvrh 2020 (vč. doplnění č. 6) (změna č. 6 - Praha-západ)

rozvrh 2021
rozvrh 2021 (včetně doplnění č. 1) (změna č. 1 - Benešov, Kladno, Rakovník)

rozvrh 2022

rozvrh 2023
rozvrh 2023 (včetně doplnění č. 1) (změna č. 1 - Beroun, Kutná Hura)
rozvrh 2023 (včetně doplnění č. 2) (změna č. 2 - Kolín, Příbram)

Notářská komora v Českých Budějovicích - obvod Krajského soudu v Českých Budějovicích

rozvrh 2018
doplnění rozvrhu 2018 č. 1

rozvrh 2019
doplnění rozvrhu 2019 č. 1
doplnění rozvrhu 2019 č. 2
doplnění rozvrhu 2019 č. 3

rozvrh 2020

rozvrh 2021

rozvrh 2022

rozvrh 2023
doplnění rozvrhu 2023 č. 1
doplnění rozvrhu 2023 č. 2

Notářská komora v Plzni  - obvod Krajského soudu v Plzni

rozvrh 2018

rozvrh 2019

rozvrh 2020
doplnění rozvrhu 2020 č. 1
doplnění rozvrhu 2020 č. 2

rozvrh 2021
doplnění rozvrhu 2021 č. 1
doplnění rozvrhu 2021 č. 2
doplnění rozvrhu 2021 č. 3
doplnění rozvrhu 2021 č. 4

rozvrh 2022
doplnění rozvrhu 2022 č. 1
doplnění rozvrhu 2022 č. 2

rozvrh 2023
doplnění rozvrhu 2023 č. 1
doplnění rozvrhu 2023 č. 2

Notářská komora v Ústí nad Labem - obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem

rozvrh 2018

rozvrh 2019
doplnění rozvrhu 2019 č. 1
doplnění rozvrhu 2019 č. 2
doplnění rozvrhu 2019 č. 3

rozvrh 2020
doplněni rozvrhu 2020 č. 1

rozvrh 2021

rozvrh 2022

rozvrh 2023
doplnění rozvrhu 2023 č. 1

Notářská komora v Hradci Králové - obvod Krajského soudu v Hradci Králové

rozvrh 2018
doplnění rozvrhu 2018 č. 1
doplnění rozvrhu 2018 č. 2

rozvrh 2019

rozvrh 2020

rozvrh 2021
doplnění rozvrhu 2021 č. 1
doplnění rozvrhu 2021 č. 2
doplnění rozvrhu 2021 č. 3

rozvrh 2022

rozvrh 2023

Notářská komora v Brně  - obvod Krajského soudu v Brně

rozvh 2018

rozvrh 2019

rozvrh 2020

rozvrh 2021
doplnění rozvrhu 2021 č. 1

rozvrh 2022

rozvrh 2023

Notářská komora v Ostravě  - obvod Krajského soudu v Ostravě

rozvrh 2018

rozvrh 2019

rozvrh 2020

rozvrh 2021

rozvrh 2022
doplnění rozvrhu 2022 č. 1
doplnění rozvrhu 2022 č. 2
doplnění rozvrhu 2022 č. 3
doplnění rozvrhu 2022 č. 4
doplnění rozvrhu 2022 č. 5
doplnění rozvrhu 2022 č. 6

rozvrh 2023
doplnění rozvrhu 2023 č. 1
doplnění rozvrhu 2023 č. 2
doplnění rozvrhu 2023 č. 3
doplnění rozvrhu 2023 č. 4
doplnění rozvrhu 2023 č. 5
doplnění rozvrhu 2023 č. 6