Novelizace vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky

V lednu 2023 dochází ke dvěma dílčím novelizacím notářského tarifu, které jsou provedeny vyhláškami Ministerstva spravedlnosti č. 417/2022 Sb. a č. 460/2022 Sb. 

Vyhláška č. 460/2022 Sb. představující věcnou novelu notářského tarifu nabývá účinnosti 1. 1. 2023. Novelou dochází k úpravě výše některých notářských odměn.

Druhá novelizace provedená vyhláškou č. 417/2022 Sb., která představuje technickou novelu provedenou v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností, pak nabývá účinnosti 15. 1. 2023.

Novelizované znění notářského tarifu s vyznačením změn naleznete v sekci Předpisy.