Vzdělávací akce Jednoty českých právníků: 1. pololetí 2023

Přehled vzdělávacích akcí Pražského sdružení Jednoty českých právníků plánovaných na 1. pololetí 2023 naleznete zde.

Bližší informace k semináři Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu pak naleznete zde