XLVI. sněm Notářské komory České republiky

XLVI. sněm Notářské komory České republiky se konal dne 19. 1. 2023 v sídle Komory, za účasti náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Karla Dvořáka. 32 delegátů sněmu jednomyslně schválilo zprávu o činnosti prezidia NKČR a zprávu o hospodaření NKČR za rok 2022. Delegáti sněmu rovněž schválili zprávu o činnosti kárné a revizní komise.

Sněm znovuzvolil prezidentem Komory Mgr. Radima Neubauera a viceprezidentem Mgr. Pavla Bernarda. Dále zvolil členy revizní komise (předsedou byl znovuzvolen JUDr. Burda) a kárné komise (předsedou znovuzvolen Mgr. Mrzena). Dalšími volenými členy prezidia byli zvoleni Mgr. Jan Dytrych, JUDr. Lubomír Mika a JUDr. Ing. Vanda Pirková. Zasedání sněmu se též zúčastnil čestný prezident JUDr. Martin Foukal a čestný viceprezident JUDr. Miloslav Jindřich.