Pozvánka na přednášku Pražského sdružení Jednoty českých právníků "Znalecké posudky v praxi"

Dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací akci Pražského sdružení Jednoty českých právníků, přednášku "Znalecké posudky v praxi" přednášejícího prof. JUDr. Jana Musila, CSc., dr. h. c., která se uskuteční dne 30.1.2023. Bližší informace zde.