Informace - ztotožňování osob v základním registru obyvatel

Do datových schránek fyzických osob byly v minulém týdnu doručeny pravidelné roční výpisy z Registru obyvatel za rok 2022. Některé z Vás mohla zaujmout informace o lustraci Notářskou komorou České republiky s důvodem "neztotožněné osoby".

Rádi bychom Vás uklidnili - nejedná se o žádné zneužití Vašich údajů či neoprávněné čerpání. Podle čl. II zákona č. 300/2021 Sb., Notářská komora České republiky mj. zajistí aktualizaci údajů vedených do dne nabytí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1.9.2021) v Evidenci právních jednání pro případ smrti, Evidenci listin o manželském majetkovém režimu, Seznamu prohlášení o určení opatrovníka a Seznamu listin o manželském majetkovém režimu ke stavu vedenému v základních registrech do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

V souladu s tímto zákonným ustanovením tak Notářská komora ČR provedla strojově aktualizace údajů o osobách, jejich údaje byly vedeny ve výše uvedených evidencích (tzv. ztotožnění osob). Dříve vedené údaje o osobách v databázch Notářské komory ČR nebyly na základní registry napojeny a mohly se proto stát v průběhu doby neaktuálními – propojení na základní registry toto již nově vylučuje.

Tedy, pokud jste někdy v minulosti např. sepsali nebo uložili závěť u notáře či před ním uzavřeli manželskou smlouvu, v roce 2022 byl tento záznam "ztotožněn" se základními registry a takováto aktualizace údajů se poté projevila v příslušném výpise z Registru obyvatel.

Pokud si i přes výše uvedené informace přejete prověřit oprávněnost využívání údajů konkrétně k Vaší osobě, samozřejmě nás můžete kdykoli kontaktovat.