Pozvánka - sympozium PF UK "Memoriál Františka Zoulíka"

U příležitosti letošního dvojitého významného životního jubilea prof. Františka Zoulíka, dlouholetého člena PF UK a eminentního českého civilisty, pořádá dne 23.3.2023 PF UK sympozium „Memoriál Františka Zoulíka“. Pořádaná akce je zaměřena tématicky na oblasti, jimž se pan profesor zabýval, a nahlíží na dané otázky prizmatem moderní civilistiky. Podrobný program je obsažen v přiložené pozvánce, která rovněž obsahuje připomenutí života profesora Zoulíka