Pozvánka - zlatá promoce absolventů PF UK, ročník 1973 - 20. 5. 2023

Univerzita Karlova pořádá každoročně ceremionál Zlatá promoce, kterého se mohou účastnit absolventni po 50 letech od promoce - tento rok jde o ročník ukočení 1973.

Právnická fakulta UK pro své absolventy pořádá tento ceremionál dne 20. 5. 2023. Podrobnosti naleznete na tomto odkazu