Pozvánka na kurzy a semináře Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - duben až červen 2023

Právnická fakulta UP v Olomouci připravila kurzy a odborné semináře vhodné pro notáře i jinou odbornou veřejnost. Informace včetně přihlašování najdete na webových stránkách PF UP: https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592

Kurzy

Výcvik v mediaci
termín od  20. 4. do 10. 6. 2023

Prohlubování mediačních dovedností 
termín od  13. 4. do 15. 4. 2023

Semináře

Právní ochrana duševního vlastnictví (prezenčně na Právnické fakultě UP)
Termín: 11. dubna 2023
Lektor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Věcná novela nového stavebního zákona
Termín: 28. dubna 2023
Lektor: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Rodinné právo v aktuální judikatuře obecných soudů a Ústavního soudu
Termín: 5. května 2023
Lektor:  JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Vývojová psychologie pro právní profese (prezenčně na Právnické fakultě UP)
Termín: 16. května 2023
Lektor: Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D.

Novelizace zákoníku práce
Termín: 23. května 2023
Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.