Upozornění na zneužití jména notáře

Notářská komora ČR informuje veřejnost o podvodných jednáních spočívajících v příslibu zápůjčky finančních prostředků, kdy se pachatelé snaží vylákat finanční obnos, který má sloužit jako záloha na úhradu za sepsání příslušné smlouvy notářem.

Zneužito bylo jméno JUDr. Romana Hochmana, notáře v Praze, Mgr. Marie Hájkové, notářky v Praze a JUDr. Dany Ševců, notářky v Rychnově nad Kněžnou. Použita byla také podvodná e-mailová adresa dana_sevcu@seznam.cz. Nelze vyloučit zneužití jmen i jiných notářů.