Pozvánka na seminář Pražského sdružení Jednoty českých právníků "Aktuální judikatura k dědickému právu II "

Dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací akci Pražského sdružení Jednoty českých právníků, seminář "Aktuální judikatura k dědickému právu II", lektora JUDr. Martina Šešiny, která se uskuteční dne 6.6.2023. Bližší informace zde.