PRÁVNÍK ROKU 2023

 

Kategorie Talent roku


Mladá právnička či mladý právníkv jakékoliv právnické profesi se může zúčastnit kategorie TALENT ROKU. 

Je třeba do 29. února 2024 zaslta autentickou odbornou či literární práci s justiční tematikou na adresy: chaloupkova@cak.cz, miroslav.chochola@epravogroup.com.

Práci odevzdávejte s prohlášením, že je originální a určená pouze do soutěže o Talent roku, a v úpravě, v níž se standardně odevzdávají odborné práce; lze ji odevzdat v pdf či wordovém dokumentu. Dále uveďte své profesní působení, datum narození, e-mail a telefon. Doručení práce vám potvrdíme.

Autor práce musí oslavit třiatřicáté narozeniny nejpozději 29. února 2024.
 

Vítěz získá na slavnostním galavečeru kromě skleněné plastiky sv. Yva odnese i šek na 100 tisíc korun, autor, který získá 2. místo pak šek na 50 tisíc korun a autor na třetím místě obdrží šek na 20 tisíc korun. Na autory tří nejlepších prací budou čekat i poukazy na roční licenci aplikace ASPI nebo Praetor od společnosti Wolters Kluwer. Všechny tři oceněné práce budou zveřejněny-