XLVII. sněm Notářské komory České republiky

Dne 23. listopadu 2023 se konal XLIVII. sněm Notářské komory ČR, jehož předmětem bylo schválení vnitřních předpisů Notářské komory ČR, kancelářského a organizační řádu, který zejména významným způsobem upravuje oblast vedení notářských úschov.

Informační systém Notářské komory ČR, do něhož jsou informace o úschovách peněz zapisovány, bude nově umět strojově komunikovat s bankou, která povede příslušný účet. Z důvodů zvýšení důvěryhodnosti a snížení případných obav klientů před možným zneužitím svěřených finančních prostředků bude aplikace vybavena povinnou notifikací všem účastníkům o všech změnách na účtu na jimi zadaný kontaktní kanál jako SMS nebo e-mail. Tím získají účastníci větší kontrolu a jistotu, že se svěřenými prostředky není nakládáno v rozporu s dohodnutými podmínkami a současně se vytváří podmínky pro včasná účinná protiopatření.

Úprava notářské aplikace úschov bude účinná od počátku příštího roku.