Pozvánka na seminář "Nový stavební zákon"


Dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací akci Pražského sdružení Jednoty českých právníků, seminář "Nový stavební zákon", lektora Mgr. Františka Korbela, Ph.D., která se uskuteční dne 14. 2. 2023. Bližší informace zde.