JUDr. Martin Foukal uveden do Právnické síně slávy

Dne 17. května 2024 se konal galavečer justiční soutěže Právník roku, při kterém obdrželi ocenění laureáti několika soutěžních kategorií a zároveň byla předána ocenění svatého Yva. Nejvyšší poctu sv. Yva za celoživotní přínos českému právu získal JUDr. Martin Foukal, čestný prezident Notářské komory České republiky, který tak byl uveden do Právnické síně slávy.

JUDr. Foukal stál při obnově svobodného českého notářství v roce 1993 a posléze stál více než 20 let v čele Notářské komory České republiky. Tu dlouhodobě zastupoval také na mezinárodní úrovni v orgánech Mezinárodní unie notářství.

Vedle zásluhy o obnovu samostatné notářské profese v České republice je JUDr. Foukal předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků.

Dále se JUDr. Foukal věnuje publikační činnosti a působí jako člen Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a člen správní rady Univerzity Karlovy.