Notářská komora ČR vysoudila omluvu za poškození její pověsti a notářského stavu

Dne 1.4.2016 nabyl právní moci výrok rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 15 Cm 2/2015-74 ze dne 20.října 2014, podle něhož je společnost  OMEGA solutions a.s., IČ 28160908, se sídlem v Praze 1, Staré Město, Kaprova 42/14 povinna do tří týdnů od právní moci rozsudku uveřejnit na dobu tří měsíců v horní části úvodní prezentace na internetových stránkách http://www.smluvnidokumentace.cz a http://www.smluvnidokumentace.cz omluvu znění: „Společnost OMEGA solutions, a.s., IČO 28160908, se omlouvá Notářské komoře České republiky za poškození její pověsti a notářského stavu využitím slova „notar“ v názvu internetových domén, odkazováním na stránky Notářské komory České republiky, klamavou reklamní prezentací umístěnou pod doménami onlinenotar.cz, online-notar.cz a notar-online.cz a rozesíláním emailových nabídek k úpravě smluvních dokumentů z adresy notar@notar-online.cz, což v důsledku vyvolávalo neoprávněný dojem, že nabídka společnosti OMEGA solutions, a.s. je nabídkou notáře či nabídkou činěnou s vědomím a ve spolupráci s Notářskou komorou České republiky.“, přičemž velikost písma použitého v omluvě musí být větší než písmo ostatního textu umístěného na stránkách.

O postupu Notářské komory ČR vůči OMEGA solutions, a.s. jsme již dříve informovali zde.