Pracovní jednání se zástupci ÚPV NR SR 17.10.2016

V sídle Notářské komory ČR proběhlo pracovní jednání zástupců NKČR v čele prezidentem Mgr. Radimem Neubauerem se zástupci Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky v čele s předsedou výboru JUDr. Róbertem Madejem a zástupci Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky v čele s JUDr. Miroslavem Antlem.

Mezi hlavní témata jednání patřily otázky současné právní úpravy českého notářství a jeho srovnání s postavením slovenských notářů. Hlavní pozornost byla věnována otázce přímých zápisů notářem do veřejných rejstříků. Se slovenskými hosty byly diskutovány také otázky převodu nemovitostí, řízení před katastrálním úřadem a účastí notáře v těchto procesech.

Účastníci vzájemně zhodnotili pracovní jednání jako velmi zajímavé, inspirativní a obohacující pro obě strany. Současně slovenská strana poděkovala zástupcům Notářské komory ČR za milé a přátelské přijetí.

 

Foto: Michal Tvrdík