Předávání medailí Antonína rytíře Randy

Dne 31.10.2016 převzalo celkem osm právníků v pražském Karolinu medaile Antonína rytíře Randy za rozvoj právní vědy a praxe. Ocenění uděluje již od roku 1992 Jednota českých právníků. Laureátům nebo jejich zástupcům vyznamenání předával předseda Ústavního soudu i Jednoty českých právníků Pavel Rychetský.

Těší nás, že stříbrnou medailí byl oceněn i čestný viceprezident Notářské komory České republiky a člen Legislativní rady vlády Miloslav Jindřich. K získání ocenění blahopřejeme.

Další stříbrnou medaili získal Richard Mořic Belcredi in memoriam, který byl oceněn za práci v Rádiu Svobodná Evropa, diplomatickou činnost a vedení organizace Opus Bonum, která vyvíjela úsilí o zachování a rozvoj české a slovenské křesťanské kultury.

Dále získala stříbrnou medaili Ivana Janů, bývalá soudkyně Ústavního soudu a poslankyně České národní rady, v současně době zastávající pozici předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Čtvrtou stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy získal dlouholetý soudce Ústavního soudu Jiří Nykodým.

Bronzové medaile obdrželi zejména aktivní členové Jednoty českých právníků - soudce okresního soudu v Kutné Hoře Milan Závurka, právnička ministerstva průmyslu a obchodu Daniela Sezemská, advokát Jiří Ondroušek a Danuše Spáčilová, která se zasloužila o zavedení a rozvoj kurzů zaměřených na právní informatiku na Masarykově univerzitě v Brně.  

Miloslav Jindřich přebírá ocenění z rukou předsedy Jednoty českých právníků Pavla Rychetského

 

Radim Neubauer, Miloslav Jindřich a Martin Foukal

Fotot. MIchal Tvrdík