Notářský slib 20.3.2017

Celkem třináct notářských kandidátů složilo dne 20.3.2017 notářský slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Pelikána. Každý z kandidátů přednesl notářský slib – jak se již stalo tradicí – zpaměti. Notářský slib proběhl za účasti prezidenta Notářské komory České republiky Mgr. Neubauera.

 Všem notářským kandidátům blahopřejeme s přáním mnoha pracovních úspěchů v další činnosti.