Pozvánka na přednášku Notářský zápis - veřejná listina dne 10.4.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku JUDr. Miloslava Jindřicha, notáře v Benešově, "Notářský zápis - veřejná listina ", pořádané Pražským sdružením Jednoty českých právníků ve spolupráci s Justiční akademií, a to dne 10.4.2017 od 16:00 hod v Justiční akademii (Hybernská 18, Praha 1).