Světová škola notářství 2017, Buenos Aires

Od 9. do 15. července 2017 se v Buenos Aires uskuteční vzdělávací program pro notáře, notářské kandidáty a notářské koncipienty, který již šestým rokem organizuje Mezinárodní unie notářství (UINL) – Škola světového notářství. Cílem programu je především nabídnout mladým a budoucím notářům mladším 35 let kvalitní vzdělání s vysokou praktickou přidanou hodnotou, které jim umožní efektivně aplikovat mezinárodní zásady a standardy v jejich právní praxi. Program jim také umožní získat cenné zkušenosti a navázat mezinárodní kontakty důležité pro jejich další profesní působení.

Vzdělávací program se zaměří na otázky dědického práva, rodinného práva, dále práva obchodních společností, nemovitostního práva a deontologie. Výuka bude probíhat v angličtině, francouzštině a španělštině (po celou dobu bude zajištěno tlumočení do těchto jazyků), nezbytným předpokladem účasti je tedy výborná komunikační i odborná znalost jednoho z těchto tří jazyků. Více informací o programu a podmínkách účasti naleznete v příloze tohoto e-mailu.

Národní notářství mohou vyslat až 5 účastníků (cesta a pobyt na náklady účastníků, U.I.N.L hradí kurz – dovolujeme si upozornit, že v letošním roce nebude NK ČR účastníkům poskytovat žádný příspěvek).

V případě zájmu o účast zašlete nejpozději do 24.května 2017 vyplněný přihlašovací formulář na adresu berenika.wunschova@nkcr.cz

Přílohy:

Shrnutí EN / FR
Přihlašovací formulář EN / FR