XXXIX. Sněm Notářské komory České republiky

Dne 11.5.2017 se uskutečnil v sídle Notářské komory České republiky XXXIX. Sněm, jehož třicet delegátů schválilo novelu předpisů Organizační řád a Kancelářský řád.