Společné prohlášení justičních představitelů k úmrtí Karla Čermáka

Dne 19.6.2017 zemřel ve věku nedožitých 83 let JUDr. Karel Čermák, dr. h. c., vynikající advokát, jeden z hlavních zakladatelů svobodné a nezávislé advokacie po roce 1989, bývalý ministr spravedlnosti a bývalý předseda České advokátní komory.

 

Společné prohlášení justičních představitelů k úmrtí Karla Čermáka


S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil doyen české právnické obce JUDr. Karel Čermák.

Patřil k symbolům českého advokátního stavu a zasloužil se o obnovu naší svobodné advokacie po roce 1989 a její uznání vyspělými demokratickými zeměmi. To však není zdaleka vše a dokonce asi ani to nejdůležitější. Karel Čermák byl v první řadě člověk, jenž byl nám i mnoha našim kolegům vzorem – etickým, profesním, lidským.

Jakkoliv působil převážně v advokacii, měl jako málokdo jiný z právních praktiků přesah i mimo tuto sféru. Ve zralém věku se stal ministrem spravedlnosti a v nelehké funkci obstál; srovnání v tomto ohledu snese asi jen s Otakarem Motejlem.

Nejde o to, co konkrétního prosadil či které zákony za jeho působení byly schváleny. Jako ministr spravedlnosti byl především uvážlivý, prost jakéhokoliv populismu a nepřítel zbrklých a krátkodechých, avšak politicky atraktivních, kroků. Měl smysl pro stabilitu a kontinuitu justice a věděl, že soudy, ale i jiné justiční instituce a právnické profese, musí mít autoritu a být důvěryhodné, aby dokázaly plnit svou ústavní roli.

Věděl, že k tomu, aby „práva šla“, musí právnické profese spolupracovat, a přitom zachovávat přísné etické standardy. Karel Čermák byl i v tomto vzorem – diskutoval o právu, etice i hodnotách, jimiž má být právo vedeno, se všemi právnickými profesemi, s každým, kdo k věci měl, co rozumného říci. Zájmy advokátního stavu a justiční obce však hájil vždy jen způsoby poctivými a čestnými.

Své názory opíral Karel Čermák o fakta a přesnou úvahu. Mistr slova, znalec historie, filosof schopný mimořádně hlubokých úvah o společenských otázkách. Renesanční člověk a intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. Liberální svým přístupem k druhým, konzervativní v hodnotách, o něž se opíral. Moderní, západní, otevřený, a zároveň vědom si tradic, na nichž stojí euroatlantická civilizace a z nichž vzcházejí hodnoty a síla.

Takové lidi naše země potřebuje. V právu, v politice, ve veřejné debatě.
Bude nám mimořádně chybět.

Za českou justici:
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu
Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu
Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu
Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory
Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce
Robert Pelikán, ministr spravedlnosti
Vladimír Jirousek, bývalý předseda České advokátní komory
Martin Šolc, prezident International Bar Association a bývalý předseda České advokátní komory
Stanislav Balík, bývalý předseda České advokátní komory
Milan Skalník, bývalý předseda České advokátní komory
Luboš Tichý, bývalý předseda České advokátní komory
Radim Neubauer, prezident Notářské komory
Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory
Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie
Jan Lata, prezident Unie státních zástupců
Martin Foukal, předseda Jednoty českých právníků
a další...