Pozvánka na akce pořádané Pražským sdružením Jednoty českých právníků - druhé pololetí 2017

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil ve spolupráci s Justiční akademií ve druhém pololetí 2017 odborné semináře a odpolední přednášky s aktuální právní problematikou, na které srdečně zve zájemce z řad notářů.

Blíže zde:

Semináře druhé pololetí 2017
Přednášky druhé pololetí 2017
Přihlašovací formulář

UPDATE
ZMĚNU MÍSTA KONÁNí semináře č. 917 v úterý dne 24. října 2017.
Místo konání bude : Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18