Pracovní workshop „Prevence proti praní špinavých peněz“

Dne 25.9.2017 uspořádala NKČR pracovní workshop na téma „Prevence proti praní špinavých peněz“, kterého se mimo členů notářské obce zúčastnili také zástupci Finančně analytického úřadu Ministerstva financí a státního zastupitelství.
Po otevřené diskusi se účastníci workshopu shodli nad potřebou zpracování metodiky pro notáře, určené pro posouzení tzv. podezřelého obchodu z hlediska zákona č. 253/2008 Sb., proti praní špinavých peněz.