Notářský slib 5.10.2017

Jedna notářka a tři notářští kandidáti složili dne 5.10.2017 notářský slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Pelikána, Ph.D. Každý z kandidátů přednesl notářský slib již tradičně zpaměti. Notářský slib proběhl za účasti tajemníka Notářské komory České republiky Ing. Jaroslava Šustra, MBA.

Všem notářským kandidátům blahopřejeme s přáním mnoha pracovních úspěchů v další činnosti.