Setkání profesních komor 29.11.2017

Profesní komory vyzývají budoucího premiéra ke schůzce a varují před neúměrným nárůstem administrativy

Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo tradiční každoroční setkání prezidentů profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní komory, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České lékárnické komory, České lékařské komory, České stomatologické komory, Komory patentových zástupců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Notářské komory ČR a Exekutorské komory ČR.

Mezi hlavní výstupy ze setkání patřila výzva budoucímu premiérovi ke společnému setkání se zástupci všech profesních organizací, varování před neúměrným nárůstem administrativy, který se negativně dotýká většiny komor; tzv. svobodných profesí a vznik mezikomorové koordinační skupiny, jejímž základním úkolem bude vzájemné předávání informací a koordinace diskuze a připomínek k aktuálním legislativním změnám.

K těmto tématům vydali prezidenti a předsedové profesních komor následující prohlášení:

Společné prohlášení představitelů profesních komor

„Představitelé profesních komor žádají budoucího předsedu Vlády České republiky o společné jednání se zástupci všech ze zákona zřízených komor v nejbližším možném termínu po jeho jmenování.

Prezidenti a předsedové profesních komor dále varují před neúměrným nárůstem administrativy (především EET a nařízení GDPR), který se negativně dotýká většiny svobodných povolání. Zatěžování administrativními činnostmi nezlepšuje odbornou kvalitu, ale naopak vede k situacím, kdy se administrativě odborníci musí věnovat na úkor své profese.

Komory vyzývají zákonodárce, aby je vnímali jako garanty plnění specifických odborných činností pro stát. Zároveň apelují na Vládu České republiky i zástupce České republiky v Evropské komisi, aby zvažovali dopad jednotlivých nařízení na chod českého hospodářství a pokusili se zabránit přijímání takových legislativních norem, které ve svém důsledku znamenají nebo by mohly znamenat pokles kvality výkonu svobodných povolání kvůli neúměrné administrativní zátěži.
 
Představitelé komor se shodli na potřebě koordinovat své kroky v legislativě, která se týká více profesí, a k tomuto účelu zřídí společnou pracovní skupinu.”

V Praze, dne 3. 12. 2017

Česká advokátní komora, JUDr. Vladimír Jirousek , předseda
Česká komora architektů, Ing. arch. Ivan Plicka CSc., předseda
Česká lékárnická komora, PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident
Česká lékařská komora, MUDr. Milan Kubek , prezident
Česká stomatologická komora, doc. MUDr. Roman Šmucler CSc., prezident
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ing. Pavel Křeček, předseda
Exekutorská komora ČR, Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka
Komora auditorů ČR, Ing. Irena Liškařová, prezidentka
Komora daňových poradců ČR, Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka
Komora veterinárních lékařů ČR, MVDr. Karel Daniel, prezident
Notářská komora ČR, Mgr. Radim Neubauer, prezident
Komora patentových zástupců ČR, Ing. František Kania, předseda